Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Owdowiała druga żona a spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-04-29

Zmarł mój mąż. Miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, brata i mamę. Jestem drugą żoną z dwójką dzieci, mąż nie zostawił testamentu. Wystąpimy do sądu o powołanie spadkobierców i podział spadku. Kto będzie dziedziczył i w jakim zakresie?

Jeżeli Pani mąż zmarł, nie pozostawiając testamentu, to po jego śmierci miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że spadek po Pani byłym mężu nabyła Pani jako jego żona w chwili śmierci oraz wszystkie jego dzieci, czyli czwórka. Pani jako żonie przypada 1/4 udziału w spadku po mężu, natomiast pozostałe 3/4 udziału w spadku dziedziczy czwórka dzieci w częściach równych. Ani była małżonka, ani rodzice czy też brat zmarłego nie dziedziczą spadku po Pani mężu.

Tak więc w chwili obecnej współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, które wchodziły w skład majątku zmarłego, są Pani oraz wszystkie jego dzieci. W chwili obecnej wystarczy, jeżeli przeprowadzi Pani postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym. Posiadając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia, będzie Pani w stanie wykazać, że zarówno Pani, jak i dzieci Pani męża są spadkobiercami zmarłego.

Domniemywa się bowiem, że „osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą” (art. 1025 § 2 K.c.), a „względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku” albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 K.c.).

Co się tyczy działu spadku, to można go przeprowadzić w każdym czasie. W tym postępowaniu będzie Pani mogła podzielić majątek Pani męża między Panią i dzieci. Zaznaczam, że w skład spadku po Pani mężu weszła połowa Państwa majątku wspólnego małżeńskiego i cały majątek osobisty Pani męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek na mocy testamentu

Jakie dokumenty mam złożyć w sądzie, aby przyjąć spadek po zmarłej mamie na mocy jej testamentu? Mama zmarła 3 miesiące temu. Napisała...

Śmierć opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Moja matka jest ubezwłasnowolniona, przebywa w zakładzie opiekuńczym, prawnym opiekunem był mój ojciec, a jej maż. Tata niedawno zmarł. Rodzice...

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?

Zmarła nagle moja mama w wieku 75 lat, nie spisała testamentu. Pozostał tata oraz ja i dwie siostry. Rodzice mieli majątek wspólny w postaci...

Czy pieniądze brata ze spadku ulokowane na moim koncie mogą podlegać egzekucji?

Wraz z bratem odziedziczyłam działkę po ojcu. W sprawie spadkowej byłam pełnomocnikiem brata. Pieniądze ze sprzedaży działki przechowuję na swoim...

Rodzina nie rezygnuje z mieszkania, którego jestem właścicielem, co robić?

Babcia zostawiła mi w spadku mieszkanie własnościowe. Niestety rodzina nie chce z niego zrezygnować. Od dziecka mieszka tam i jest zameldowana...

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie...

Czy jest możliwa rekompensata ze spadku po zmarłym, który za nic nie płacił?

Niedawno zmarł mój wujek – kawaler, miał dwoje nieślubnych dzieci, które są już pełnoletnie. Wujek przez całe życie był zameldowany w domu...

Podział między spadkobierców wkładu mieszkaniowego

Mój brat zmarł w 2010 r., zaś jego żona zmarła cztery lata wcześniej, byli bezdzietnym małżeństwem. Razem z matką jesteśmy spadkobiercami brata...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »