Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-02

Na rok przed śmiercią zmarły zawarł ze swoją siostrą ustną umowę, na mocy której przekazał na jej rzecz (na konto bankowe) określoną kwotę pieniędzy, która to kwota miała zostać przeznaczona na opiekę w przypadku jego ciężkiej choroby. Umowa obejmowała także wskazanie, że środki te będą własnością siostry w razie jego nagłej śmierci. Zmarły nie posiadał żony ani dzieci. Teraz pozostałe przy życiu rodzeństwo rości sobie prawo do tych środków, czy słusznie? Jeżeli środki te nie wchodzą do masy spadkowej, jak je rozliczyć w urzędzie skarbowym?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, że środki te nie zostały darowane na rzecz siostry, lecz przekazane jej do dyspozycji na wypadek ciężkiej choroby i konieczności sprawowania opieki. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z darowizną, powinna być ona zgłoszona do urzędu skarbowego w terminie nie dłużnym aniżeli 6 miesięcy. Wówczas nie występowałby podatek od darowizny. Tak się jednak nie stało. Środki przekazane zostały siostrze przed dalej aniżeli rokiem czasu, co z kolei powoduje, że w chwili obecnej zgłoszenie ich do urzędu skarbowego skutkować będzie naliczeniem podatku od darowizny.

Przyjmując zatem, że nie mamy do czynienia z darowizną, środki były jedynie przekazane siostrze do jej dyspozycji, co z kolei powoduje, że nie utraciły one prymatu własności zmarłego, pomimo że zdeponowane zostały na rachunku należącym do innej osoby.

W takiej sytuacji środki powinny zostać zaliczone do masy spadkowej po zmarłym. Jedyną próbą wyjścia tych środków z masy spadkowej jest wskazanie, iż doszło do darowizny tych środków na rzecz siostry, ale wówczas siostra z uwagi na niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego do urzędu skarbowego zmuszona będzie zapłacić podatek oraz odsetki podatkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy opiekun prawny może być spadkobiercą osoby ubezwłasnowolnionej?

Od 10 lat jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby. Mój podopieczny nie ma nikogo, żadnej rodziny. Kto będzie po nim dziedziczył? Czy...

Dziedziczenie z macochą, jaki udział dla dziecka?

Zmarł mój ojciec. Pozostało po nim mieszkanie warte około 80 tys. zł. Ojciec miał drugą żonę. Chciałbym wiedzieć: jaki udział mi przypada, jakie są...

Czy mamy spłacić siostry osoby sprzedającej nam dom?

Kopiliśmy na raty 1/2 domu bliźniaczego od osoby, która otrzymała go w darowiźnie w 1988 roku od rodziców. Rodzice zmarli – matka w 2006...

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi

Do mojej żony zgłosił się sąsiad jej zmarłego ojca, on poinformował żonę o śmierci. Ojciec żony nie utrzymywał z nią żadnego kontaktu. Po...

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?

Od 12 lat mieszkam w UK. Rok temu zmarła siostra mojej mamy, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Sprawa spadkowa trafiła do sadu i przez...

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?

Jak najkorzystniej przenieść własność mieszkania na drugą osobę? Wartkość mieszkania to ok. 200 tys. zł. Aktualnie jest napisany testament –...

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »