Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze w spadku

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-04-05

1 lipca sprzedałam nieruchomość mojego męża. 6 lipca mąż zmarł. Należność za sprzedaną nieruchomość wpłynęła, zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, na moje konto 14 lipca. Czy suma ta stanowi masę spadkową po moim mężu, czy też pozostaje w mojej wyłącznej dyspozycji?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa (ekspektatywy). W stosunku do spadkobiercy działać będą instytucje prawne, które działałyby w odniesieniu do spadkodawcy. Przykładowo, do spadku wejdzie ekspektatywa odrębnej własności lokalu, jeżeli spadkodawca zmarł po zawarciu ważnej umowy, a przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej (por. art. 7 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, a więc mające charakter cywilnoprawny (czyli tak, jak w opisanej przez Panią sytuacji umowa sprzedaży nieruchomości).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie natomiast z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Śmierć jednej ze stron umowy z reguły nie prowadzi do unicestwienia istniejącego stosunku prawnego. Na spadkobierców przechodzą zarówno wierzytelności, jak i długi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionej przez Panią sprawy wskazać należy, iż w chwili śmierci Pani męża roszczenie o uzyskanie należności pieniężnej ze sprzedaży nieruchomości weszło w skład spadku po Pani mężu. Tym samym roszczenie o wypłatę pieniędzy w chwili śmierci Pani męża odziedziczyli jego spadkobiercy. W momencie, w którym suma zapłaty trafiła na Pani konto, przypadła ona w równych częściach każdemu ze spadkobierców Pani zmarłego męża.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje).

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych. Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).

7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Jak wynika z powyższego spadek po Pani mężu, w tym otrzymane ze sprzedaży mieszkania pieniądze, zostanie podzielony pomiędzy spadkobiercami zmarłego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »