Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pies, dom, samochód pozostawione przez teścia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-05

Mój owdowiały dawno temu teść później ożenił się. Niedawno jednak zmarł. Pozostawił psa, dom, samochód i raty za sprzęt AGD kupiony z drugą żoną. Teść ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, w tym mojego męża, a jego żona – także swoje dzieci. Co z majątkiem pozostawionym przez teścia? Kto ma jaki udział? Czy ja muszę odrzucać ten spadek z obawy przed długami?

Zgodnie z Art. 931 Kodeksu cywilnego:

„„1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Dzieci spadkodawcy dziedziczą w pierwszej kolejności. Oznacza to, że w braku małżonka wyłączają one od dziedziczenia wszystkich dalszych krewnych zmarłego. Ich udziały w spadku są równe. Jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, udziały tych współspadkobierców są w zasadzie równe. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 zd. 2). Oznacza to, że w sytuacji, gdy do spadku dochodzi wraz z małżonkiem więcej niż troje dzieci spadkodawcy, małżonek znajduje się w sytuacji uprzywilejowanej względem pozostałych spadkobierców. Jeżeli przykładowo do dziedziczenia dojdzie małżonek i pięcioro dzieci spadkodawcy, to udział małżonka będzie wynosił jedną czwartą (pięć dwudziestych), a udziały dzieci po trzy dwudzieste części spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Dzieci takie, czyli wnuki spadkodawcy, dziedziczą bezpośrednio po spadkodawcy, ale w granicach wyznaczonych przez sytuację, w jakiej znalazłoby się dziecko spadkodawcy, gdyby dożyło otwarcia spadku. Reguła ta ma zastosowanie do dalszych zstępnych spadkodawcy. Oznacza to, że gdyby np. zmarło jedno z dwojga dzieci spadkodawcy, które dziedziczyłyby w częściach równych, pozostawiając dwoje swoich dzieci, udziały poszczególnych spadkobierców przedstawiałyby się następująco: dziecko spadkodawcy – jedna druga, dwoje wnuków spadkodawcy – także wspólnie jedna druga, czyli jedna czwarta całości spadku dla każdego z nich.

Małżonek spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia z ustawy wtedy, gdy w chwili śmierci spadkodawcy pozostaje z nim w formalnym związku małżeńskim. Ta formuła wyznacza warunki konieczne i wystarczające do takiego dziedziczenia. Małżonek dochodzi zatem do dziedziczenia niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, czy też nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Po śmierci teścia dziedziczy żona i jego dzieci po 1/4 każde z nich.

Dotyczy to masy dodatniej i długów. Długi – niespłacone kredyty – nie zostaną objęte podziałem.

Wybór sposobu zniesienia współwłasności należy do spadkobierców. Raty za sprzęt na pewno nie przekraczają wartości spadku – domu + samochodu, odrzucanie spadku jest więc bezsensowne. Lepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W ciągu 6 miesięcy od śmierci dzieci teścia powinny złożyć oświadczenia w tym zakresie – u notariusza lub przed sądem. Jeśli żyją dzieci zmarłego (Pani mąż), to Pani dziecko nie dziedziczy nic, Pani też nie.

Dziedziczą tylko dzieci zmarłego. I żona. Jej dziecko z pierwszego małżeństwa nie dziedziczy. Jeśli którykolwiek z dzieci teścia nie dożył otwarcia spadku – dopiero wówczas dziedziczą wnuki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Druga żona a spadek

Mój ojciec niedawno zmarł. Testamentem zapisał mieszkanie swojej drugiej żonie . Żona powiedziała, że chce zapisać mieszkanie mnie lub...

Testament macochy

Moi rodzice rozeszli się przed laty. Ojciec powtórnie się ożenił i miał z tego związku córkę. Ojciec zmarł w 1999 r. Na sprawie spadkowej...

Sprzedaż odziedziczonych pojazdów

Mój tata zmarł i pozostawił po sobie dwa motocykle, są ubezpieczone. Innego majątku nie posiadał. Ja z siostrą jesteśmy spadkobierczyniami,...

Prawo spadkowe, prawo właśności

Mój mąż i jego brat odziedziczyli po 1/8 po matce m.in. działkę budowlaną, na której znajduje się ich dom rodzinny. Jak się okazuje, działka ta była...

Jurysdykcja w sprawach spadkowych

Mieszkam z żoną i dziećmi w UK, nie mamy meldunku w Polsce. W zeszłym miesiącu zmarł mój brat mieszkający w Polsce, który...

Czy dziedziczę z przyrodnim rodzeństwem?

Moja mama zmarła 15 lat temu, ojciec 18. W trakcie trwania małżeństwa mama zakupiła tylko na swoje nazwisko dom i działkę. Jestem jedyną córką...

Kiedy spadek otrzymuje pasierb?

Przed 3 miesiącami zmarła macocha mojej żony, jej mąż, czyli ojciec mojej żony, żyje. Żona była przez macochę wychowywana od 3 roku życia i do...

Przepisanie majątku przez chorego ojca bratowej

W czasie choroby i pobytu mojego ojca w szpitalu bratowa podsunęła ojcu kartkę, na której ojciec zapisał jej cały majątek. Był przy tym adwokat....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »