Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-07-15 • Aktualizacja: 2021-06-23

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany na ciocię, bo mama nie chciała otrzymać spadku (ciocia mieszka w tym domu od dawna). Notariusz miał zgłosić sprawę do urzędu skarbowego. Niedawno mama otrzymała pismo z urzędu z wezwaniem do zapłaty podatku od spadku. Czy jest szansa, by go nie płacić, skoro faktycznie mama nic nie otrzymała?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?

Niestety nie mam dobrych informacji. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma (w opisanej sytuacji dochodzi zatem do odnowienia obowiązku podatkowego – jest to konstrukcja kontrowersyjna, jednak funkcjonuje w polskim prawie). W ciągu miesiąca od tego terminu mama obowiązana była złożyć zeznanie SD-3.

Proszę pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zatem mama nabyła spadek już 13 lat temu (obecnie nabycie to tylko potwierdzono). Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą – art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwalający na zwolnienie w tzw. grupie zero (czyli również rodzic – dziecko, dziecko – rodzic) dodany został przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Innymi słowy nie można skorzystać w opisanej sytuacji ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn – notariusz nie mógł nic na to poradzić, nawet gdyby z upoważnienia mamy złożył druk SD-Z2, nic by to nie zmieniło.

Czy jest szansa na umorzenie podatku od spadków?

Powyższe sprawia, że Pani mama jako spadkobierczyni, która nabyła spadek w drodze dziedziczenia, jest podatnikiem z tego tytułu, mimo że po nabyciu, jak się domyślam, dokonano działu spadku tak, że faktycznie Pani mama nic nie zyskała. W takich sytuacjach często dokonuje się podziału z taką spłatą, która starcza na pokrycie zobowiązania podatkowego z tytułu dziedziczenia. W opisanej sytuacji Pani mama nie ma do tego podstawy prawnej, lecz właśnie ze względu na to, by „do kogoś nie dopłacać”, tak w praktyce dokonuje się działu. Innymi słowy, mama nie ma podstaw, by żądać od siostry kwoty równej podatkowi, skoro nie zastrzegła spłaty w dziale spadku. Oczywiście siostra może zrobić na jej rzecz darowiznę, ale zależy to od jej woli.

Mama może wnosić do organu podatkowego o ulgę w postaci umorzenia podatku. Art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że: „organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b [tj. dotyczącym działalności gospodarczej – przyp. aut.], w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

Nawet wykazanie istnienia ważnego interesu (czyli np. wykazanie, że brak jest środków na zapłatę podatku, zaplata naraziłaby życie, zdrowie, minimum egzystencji itp.) nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organ bowiem może, ale nie musi przychylić się do wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »