Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-23

W 2006 roku w spadku po matce otrzymałem razem z bratem mieszkanie. Chciałbym znieść współwłasność w formie wykupienia części należącej do mojego brata. Jeśli zdecyduję się sprzedać to mieszkanie, czy będzie obowiązywać mnie zapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania? Jeśli tak, to czy od całej wartości mieszkania, czy tylko od części należącej obecnie do mojego brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu, co do zasady, nie jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W Pana przypadku nabycie w części miało miejsce w 2006 roku, albowiem spadkobierca nabywa zawsze spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W tej zatem części zbycie nieruchomości nie powoduje już konsekwencji na gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie powstaje przychód do opodatkowania.

Meritum problemu jest tu zatem odpłatne zniesienie współwłasności. W prawie podatkowym, na ogół traktowane jest ono na równi z nabyciem udziału w nieruchomości. Konsekwencją powyższego jest, iż organy podatkowe uznają powszechnie, że w dniu zniesienia współwłasności mamy do czynienia z odpłatnym nabyciem udziału – tu w zamian za spłatę. Zatem ta „część” nabyta od brata, nabyta zostanie w momencie zniesienia współwłasności i w tej części, w przypadku sprzedaży przed upływem lat pięciu, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Podobnie wskazują organy podatkowe, przykładowo już w „starym” piśmie z dnia 26 września 2007 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu [sygnatura: PD-2/415/137/07] wskazywał, że „Opodatkowaniu na zasadach przedstawionych powyżej podlegać będzie natomiast dochód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności (ok. 400 m2), w przypadku, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat od daty nabycia” i tu za datę organ uznaje datę zniesienia współwłasności. Nowsze interpretacje, w tym te wydawane już przez Ministra Finansów, traktują problem analogicznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »