Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od zachowku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-04-15 • Aktualizacja: 2022-01-13

W 2008 r. nabyłem prawo do zachowku po babci. Moja mama od dawna nie żyje, więc dziedziczenie przeszło wprost na mnie (nie mam rodzeństwa). Spadkobierców było trzech. Od pierwszego otrzymałem przelewem kwotę 34 000 zł w maju 2009 r., drugi przelał taką kwotę rok później, a trzeci rozłożył płatność na raty, każdą po 3400 zł. Ostatnie 2 raty zapłacił mi 5 miesięcy i 3 miesiące temu. Dowiedziałem się, że powinienem uwzględnić opodatkowanie zachowku. Co mam teraz zrobić? Czy mogę skorzystać z jakiejś ulgi lub złożyć czynny żal?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od zachowku

Obowiązek podatkowy po otrzymaniu zachowku

Szkoda, że pisze Pan dopiero teraz, gdyż mógł Pan nie zapłacić ani 1 złotówki podatku. Było tak, ponieważ obowiązek podatkowy powstawał tu z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części o zachowek, a Pan względem babci jest zstępnym.

Od podstaw jednak wyjaśniając, opodatkowaniu zachowku podlega nabycie zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu.

Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części, a nie z chwilą śmierci babci, jest to kluczowa sprawa, gdyż dawało to, a w części daje Panu nadal, możliwość skorzystania z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn i zwolnienia w nim opisanego. Jest tak, bowiem organy podatkowe uznają, że właściwa dla zachowku jest relacja zmarłego, po którym zachowek się otrzymuje, do uprawnionego do zachowku dla ustalenia prawa do zwolnienia.

W piśmie z dnia 29 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. akt IPPB2/436-470/09-2/MK1 określono:

„Moment śmierci spadkodawcy nie oznacza zatem równoczesnego przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na inne podmioty tytułem zachowku. Przeniesienie takie następuje z chwilą wykonania tego prawa przez spadkobierców na rzecz osób uprawnionych. Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tego prawa”.

Mimo że stanowisko to i jemu podobne były kwestionowane, a orzecznictwo niejednolite, wydaje się, że utarła się już linia praktyki, iż w momencie, gdy orzeczenie i wykonanie zachowku następuje po 1 stycznia 2007 roku, zwolnienie z art. 4a przysługuje.

Termin 6 miesięcy na zgłoszenie otrzymania zachowku i skorzystanie ze zwolnienia podatkowego 

Wspomniany już art. 4a ust. 1 pkt 1 zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pan względem babci jest właśnie zstępnym), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy (na druku SD-Z2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. tu od zaspokojenia roszczenia lub jego części. Termin ten nie podlega przywróceniu i tylko jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po owych 6 miesiącach, zwolnienie stosuje się, gdy zgłosi on te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Winien Pan zatem złożyć druk SD-Z2 obejmujący otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy kwoty i w tym zakresie skorzysta Pan ze zwolnienia od podatku. Patrząc na wskazane przez Pana daty, będzie to jednak niewielka kwota.

Opodatkowanie i kwota wolna od podatku

Pozostałą część będzie musiał Pan opodatkować na zasadach ogólnych. Kwota wolna to 9637 zł, od każdej złotówki powyżej tej kwoty zapłacić należy podatek (przy tak znacznej kwocie, jaką Pan wskazuje, podatek wyniesie zgodnie z tabelą z ustawy 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł). Podatek wraz z odsetkami musi Pan zapłacić, gdyż nie dopełnił Pan obowiązku zgłoszenia tych kwot na druku SD-Z2, co dałoby Panu całkowite zwolnienie od podatku; musi złożyć Pan zaległe deklaracje SD-3. Zeznanie SD-3 składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Czynny żal pozwoli uniknąć konsekwencji karnoskarbowych związanych z powstaniem zaległości podatkowej i niezłożeniem zeznania, ale nie ma wpływu na kwotę opodatkowania zachowku. O czynnym żalu potrzebne informacje znajdzie Pan tu.

Może Pan starać się uzyskać ulgę podatkową w postaci np. rozłożenia zaległości podatkowej na raty bądź umorzenia. Zgodnie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej „organ podatkowy, na wniosek podatnika (z zastrzeżeniem art. 67b tu nieistotnym), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »