Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania za życia czy przyjęcie spadku po śmierci?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-04-04

Mama chce przekazać mieszkanie swojemu synowi, a mojemu bratu; jest ciężko chora. Zastanawiamy się, czy lepiej dokonać tego w formie darowizny, czy po prostu przyjęcia spadku po jej śmierci. Jaki byłby podatek za spadek, a jaki za darowiznę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno nabycie w drodze darowizny nieruchomości, jak i jej nabycie w drodze dziedziczenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w art. 4a ust. 1 stanowi jasno, iż zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych i rodzeństwo, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. w przypadku darowizny od dnia złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a taka forma będzie właśnie konieczna dla dokonania darowizny nieruchomości.

Z punktu widzenia wysokości podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia, czy mama swojemu synowi, a Pana bratu, daruje mieszkanie za życia, czy też nabędzie on je w drodze spadku (np. mama sporządzi testament, w którym wskaże, że mieszkanie przypada Pana bratu) – oba takie nabycia korzystać mogą ze zwolnienia. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku brat nie składa zawiadomienia na druku SD-Z2, co musi uczynić w drugiej sytuacji.

Brak jest tu innych podatków do uiszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy przysługuje zwolnienie z podatku od spadku?

W 2012 r. został sporządzony w kancelarii notarialnej akt poświadczenia dziedziczenia części lokalu własnościowego po ojcu, który zmarł w 2004 r....

 

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

 

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek

Razem z dwiema siostrami odziedziczyłam po rodzicach lokal, w którym mieszkali (mama zmarła rok temu, ojciec – dwa lata temu). W 2013 r. zgodnie z...

Przedawnienie podatku od spadku

Tata i babcia odziedziczyli gospodarstwo rolne po połowie po moim dziadku postanowieniem sądu z 1984 r. Sprawy związane ze podatkiem nie zostały uregulowane....

 

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego

Mój ojciec zmarł w 2005 r., nie przeprowadzaliśmy sprawy spadkowej. Obecnie mama chce uzyskać odszkodowanie za zabranie części działki na ekrany...

 

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Moja mama dostała krótko przed śmiercią (o czym nie wiedziałem) w spadku udział w mieszkaniu, było to w 1982 r. Ja, gdy osiągnąłem...

 

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »