Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki od odziedziczonych nieruchomości

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-05-13

Mieszkam w USA od 15 lat. 5 lat temu dostałam 1/3 połowy domu, domku letniskowego i hurtowni rodziców w spadku po śmierci mamy. Czy jestem teraz zobowiązana do płacenia podatków gruntowych lub od nieruchomości w Polsce za ten spadek?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Kwestie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej art. 3 ust. 4, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Omawiany przepis statuuje zasadę, według której obowiązek opłacenia podatku nieruchomości spoczywa na wszystkich jej współwłaścicielach solidarnie. O tym zaś, czym jest odpowiedzialność solidarna, mówi art. 366 Kodeksu cywilnego, który ma następujące brzmienie:

„Art. 366

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

Innymi słowy solidarna odpowiedzialność w zakresie podatku od nieruchomości oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od każdego ze współwłaścicieli, ale zapłata całego podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli nieruchomości zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Nie oznacza to jednakże, że osoba, która ostatecznie zapłaciła podatek, nie może dochodzić zwrotu kwoty, którą musiała ponieść, a która nie wynikała z jej udziałów we współwłasności od pozostałych współwłaścicieli. Kwestie tą reguluje art. 376 Kodeksu cywilnego:

„Art. 376

§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników”.

Reasumując, jeśli w Polsce mieszka ktoś posiadający udziały w omawianej nieruchomości (a w szczególności korzysta z nieruchomości), to prawdopodobnie opłaca on całość podatku od nieruchomości. Tym niemniej, teoretycznie osoba taka posiadać będzie możliwość dochodzenia zwrotu części uiszczonego podatku od Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »