Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział spadku za życia

Autor: Katarzyna Bereda

Sprawa dotyczy podziału spadku za życia. Niedawno zmarła moja mama. Ojciec żyje. Mieli nabyte mieszkanie po ślubie i ojciec po swojej matce odziedziczył dom. Teraz, kiedy mama umarła, a nas rodzeństwa jest trójka, ojciec chce podzielić majątek, żeby po jego śmierci nie było tzw. wojny o spadki. Jak to zrobić? Czy możliwy jest podział spadku za życia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział spadku za życia

Nabycie spadku po zmarłej osobie

W pierwszej kolejności, wobec śmierci Pani mamy, powinni Państwo rozpocząć postępowanie od nabycia spadku po mamie, tak aby mieszkanie, które było majątkiem wspólnym rodziców, posiadało nowych współwłaścicieli.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Niemniej, zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54). Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Postępowanie spadkowe

Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a więc mamy – właściwy w takim zakresie jest wydział cywilny.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Jeżeli mama pozostawiła testament, to należy dołączyć także testament. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Postępowanie jak wskazałam może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców w jednym czasie. Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłej o toczącym się postępowaniu, aby mogły one wziąć w nim udział. Z uwagi na czas proponuję, aby stawili się Państwo u dowolnego notariusza, który podczas jednego spotkania dokona nabycia spadku. Konieczna jest jednak Państwa wspólna obecność.

Podział przyszłego majątku spadkowego w formie darowizn

Idąc dalej, podnoszę, że jeżeli dojdzie już do nabycia spadku po mamie, stanie się Państwo z tatą współwłaścicielami mieszkania. Pozostały majątek, który jest majątkiem osobistym taty – a więc dom i nieruchomość gruntowa, dalej będą stanowić jego własność. Kolejnym więc krokiem jest dokonanie darowizn na Państwa rzecz, zgodnie z Państwa ustaleniami. Jeżeli nie chcecie Państwo pozostać współwłaścicielami mieszkania, konieczne jest zniesienie współwłasności i pozostawienie jednego właściciela – wszystkich tych czynności również dokonają Państwo u notariusza. Muszą jednak Państwo wiedzieć, w jaki sposób podzielą Państwo majątek – resztą zajmie się notariusz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl