Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku po samobójstwie męża

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2014-08-20

Mój mąż popełnił samobójstwo. Po jego śmierci policja wydała klucze do naszego mieszkania jego dzieciom. Splądrowały one nasz wspólny majątek i niestety zniszczyły testament zmarłego. Miałam otrzymać całe mieszkanie, a im wypłacić zachowek. Obecnie majątek jest uszczuplony przez ich kradzieże i pewnie czeka mnie jeszcze spłata. Jak rozwiązać tę nieprzyjemną sprawę spadkową? Co się im należy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydaje się, że w chwili obecnej dojdzie u Państwa do dziedziczenia ustawowego. Według reguł dziedziczenia z Kodeksu cywilnego spadkobiercami będziecie Pani i dzieci męża. Nie ma podstaw, aby wyłączyć je od dziedziczenia.

Powstanie zatem sytuacja, w której każde z Państwa dziedziczyć będzie 1/3 udziału w spadku. Staniecie się w ten sposób współspadkobiercami. Teraz dopiero, chcąc otrzymać całość przedmiotów spadkowych, musi Pani spłacić dzieci z ich udziałów. Działem spadku rządzą pewne reguły. Należy mieć je na uwadze, obliczając schedę spadkową poszczególnych osób.

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stan spadku ocenia się na chwilę jego otwarcia, ale według cen z chwili działu. Oznacza to, że powinniście Państwo brać pod uwagę taki stan mieszkania, jaki był w chwili śmierci męża. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeśli jest Pani w stanie wykazać spadkobiercom pozostałym, że już skorzystali z jakiegoś mienia spadkowego (sprzedali część majątku), to wartość tę należy odliczyć od należnych im udziałów. Uzyskali już bowiem jakąś wartość ze spadku, która była im należna w ramach udziałów.

Co więcej, przy ustalaniu wartości majątku spadkowego dokonuje się zaliczenia na schedę spadkową poszczególnych osób darowizn, jakie otrzymały one od spadkodawcy. Zgodnie z art. 1041 Kodeksu cywilnego zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu. Przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową stosuje się odpowiednio do poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Reasumując: według mnie nie ma w Pani przypadku mowy o jakimkolwiek zachowku. Musicie, jako współspadkobiercy, dokonać podziału przypadającego Państwu wspólnie spadku. Skoro, jak rozumiem, wszystko w istocie ma przypaść Pani, a chce Pani uczciwie spłacić dzieci swojego męża, to należy zawrzeć przed notariuszem (o ile dział będzie zgodny) umowę o dział spadku, w której ustalona zostanie wartość spadku, wartość udziałów oraz należne za udziały spłaty. Dla obliczenia wartości spadku musi Pani brać pod uwagę stan majątku z chwili śmierci męża – zatem nawet to, co zostało przez dzieci sprzeniewierzone. Następnie podzielić ustaloną wartość na trzy. Od każdej z pozostałych 1/3 należy odjąć wartość tego, co dzieci z majątku spadkowego już uzyskały. Wartość dokonanych przez nie zniszczeń, o ile są do udowodnienia, również można odliczyć. Spadkobiercy ci przyczynili się do obniżenia wartości spadku, zatem w ten sposób należy dokonać realizacji ich obowiązku odszkodowawczego wobec pozostałych spadkobierców. Tak ustalone wartości będą należne dzieciom męża spłaty z tytułu ich udziału w majątku spadkowym ojca. Oczywiście musi też Pani pamiętać o darowiznach, o ile takie zostały poczynione.

Jeśli jednak dzieci męża nie będą chciały zgodzić się na taki dział spadku, będzie Pani musiała przeprowadzić dział sądowy. We wniosku należy podać dokładnie takie same obliczenia, jakich dokona Pani na potrzeby umownego działu spadku. Tu jednak wszelkie uszczuplenia spadku dokonane przez dzieci należy udowodnić – wykazać, że otrzymały już jakąś część swoich udziałów w spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prawa konkubenta do spadku

Niedawno zmarła moja partnerka, która nigdy nie rozwiodła się z mężem (ma z nim dwoje dorosłych dzieci). Partnerka cztery lata przed śmiercią...

 

Podział odziedziczonego gospodarstwa

Od 19. roku życia prowadziłem gospodarstwo po ojcu razem z mamą. Niedawno mama zrzekła się na moją korzyść swojego udziału, więc 80% gospodarstwa...

 

Otrzymanie lokalu mieszkalnego w spadku

Otrzymałem lokal mieszkalny w spadku po tacie. Czy w związku z posiadaniem mieszkania własnościowego stracę prawo do lokalu komunalnego? Umowa najmu jest tylko...

 

Czy możliwe jest przeniesienie dziedziczenia na inną osobę?

Moja mama ma dwa mieszkania. Jestem jej jedynym spadkobiercą. Chciałbym, by zamiast mnie nieruchomości odziedziczyła moja żona. 1. Czy jeżeli mamy intercyzę...

 

Wspólność praw do mieszkania spadkowego

Po śmierci rodziców odziedziczyłam wraz z bratem mieszkanie. Od dwóch lat utrzymuję je tylko ja, opłacam rachunki itp. Chciałabym sprzedać mieszkanie,...

 

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie

Ja i brat odziedziczyliśmy po mamie jej mieszkanie (po połowie). Chciałabym spłacić mojego brata i zachować mieszkanie – zgodnie z wolą...

 

Rodzina nie chce podzielić majątku spadkowego, co robić?

Moja rodzina nie chce podzielić majątku spadkowego po zmarłym ojcu, co mogę zrobić, aby ich do tego zmusić? Chciałabym za swoją część kupić małe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »