Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział odziedziczonego gospodarstwa

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-06-04

Od 19. roku życia prowadziłem gospodarstwo po ojcu razem z mamą. Niedawno mama zrzekła się na moją korzyść swojego udziału, więc 80% gospodarstwa należy do mnie, reszta do rodzeństwa. Brat i siostra mają dostać po 10% ziemi i życzą sobie takiego podziału, który dla nich byłby wygodny, ale zdecydowanie zaburzy, jeśli nie uniemożliwi do pewnego stopnia, moją pracę w gospodarstwie. Biegły jednak zgadza się na taki układ. Czy jako główny właściciel spadku mogę podjąć decyzję o podziale odziedziczonego gospodarstwa lub starać się po prostu o spłatę rodzeństwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku należy zauważyć, że do działu spadku stosuje odpowiednia się przepisy o zniesieniu współwłasności. Wynika to z dyspozycji z art. 1035 kodeksu cywilnego, który stanowi, że „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Generalna zasadą zniesienie współwłasności jest podział rzeczy będącej przedmiotem prawa współwłasności.

„Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

Kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczeniem rzeczy nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, przy którym sąd musi brać pod uwagę zasady prawidłowej gospodarki rolnej.

Zgodnie z przepisami art. 213 i 214 Kodesu cywilnego, jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele, a w przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela.

Zasady prawidłowej gospodarki rolnej oraz fakt, iż to Pan od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne, przemawiają za tym, aby dokonać zniesienia współwłasności gospodarstwa poprzez przyznanie go w całości Panu z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Nawet w przypadku podziału fizycznego sąd – gdyby na taki podział Pan wyrażał zgodę – zgodnie z art. 213 Kodeksu cywilnego musi brać pod uwagę Pana potrzeby wynikające z potrzeb prawidłowej gospodarki rolnej.

Uważam jednak, że najracjonalniejszym rozwiązaniem byłoby przyznanie gospodarstwa w całości Pani z jednoczesnym zasądzeniem spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. Dla Pan jest to tym bardziej korzystanie, że sad może rozłożyć spłaty na okres do 10 lat, a ponadto w przypadku gospodarstw rolnych spłaty te sąd może dodatkowo obniżyć w myśl art. 216 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z nim „w razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom mogą być obniżone. Przy określaniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

1) typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem zniesienia współwłasności,

2) sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i współwłaściciela uprawnionego do ich otrzymania”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »