Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział spadku bez angażowania małych dzieci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-13

Moja mama żyje, mam również jedną siostrę. Czy jeśli odrzucę spadek (chcąc, aby mama dostała moją część), to czy spadkobiercami nie staną się moje dzieci? Mają 5 i 7 lat, więc pewnie one też by musiały się zrzec (przez sąd rodzinny), zgadza się? Moja siostra jest w identycznej sytuacji. Oboje jesteśmy pełnoletni. Może prościej jest przyjąć spadek i później przekazać go np. w formie darowizny?

W chwili śmierci Pana ojca prawa i obowiązki należące do niego, a więc zarówno aktywa jak i pasywa (długi) weszły w skład spadku.

Pan jako syn jest spadkobiercą ustawowym ojca (tak samo jak Pana mama i siostra). Zakładam, że ojciec nie pozostawił testamentu.

Jak powinien Pan teraz postąpić? To wszystko zależy, czy spadek po ojcu jest zadłużony, czy też nie. Jeżeli zadłużony nie jest, to najprościej będzie przyjąć spadek, a następnie Pan i siostra przekażecie swoje udziału na rzecz mamy w trakcie postępowania o dział spadku albo w darowiźnie przed notariuszem. Jeżeli jednak spadek jest obciążony długami, które przekraczają jego wartość, to w tej sytuacji najlepiej spadek odrzucić.

Stosownie do art. 1012 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Jeżeli więc złoży Pan w sądzie lub przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku po ojcu, to wówczas nie będzie Pan odpowiadał za długi spadkowe. Jednocześnie też nie nabędzie Pan aktywów spadku (jeżeli ojciec, prócz długów, pozostawił jakieś przedmioty majątkowe). Wniosek składa się przed dowolnym notariuszem albo w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania Pana ojca. Do wniosku będzie potrzebny akt zgonu Pana ojca i oświadczenie o tym, kiedy dowiedział się Pan o jego śmierci.

Według art. 1020 Kodeksu cywilnego „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

Z uwagi na to, że ma Pan dzieci, to w przypadku odrzucenia przez Pana spadku przejdzie on na Pana dzieci. Wówczas dzieci również muszą odrzucić spadek po dziadku. Jeżeli są małoletnie to oświadczenie w ich imieniu może złożyć Pan jako rodzic za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia. Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna, ponieważ złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami i majątkiem dziecka. Jeżeli Pana ojciec pozostawił sporo długów po śmierci, to nie powinien mieć Pan problemu z uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1015 § 1 oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej jest to chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy). Zatem Pan i Pana siostra macie 6 miesięcy na odrzucenie spadku po ojcu, natomiast w imieniu dzieci możecie to zrobić w ciągu kolejnych 6 miesięcy od dnia gdy sami odrzucicie spadek.

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że jeżeli nawet nie odrzuci Pan spadku w imieniu małoletnich dzieci to i tak nie odziedziczą one spadku wprost a jedynie z dobrodziejstwem inwentarza.

Taka sama procedura odrzucenia spadku tyczy się Pana siostry. Jeżeli zarówno Pan, jak i Pana siostra wraz z dziećmi odrzucicie spadek, to przejdzie on w całości na Pana mamę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy wieloletnie zamieszkiwanie i meldunek chronią przed wyrzuceniem z domu przez spadkobierców?

Właścicielem połowy domu, w którym mieszkam, był mój dziadek, a drugiej połowy – babcia, oboje nie żyją. Dziadek swoją część przepisał...

Powołane z ustawy – dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek

Przez 15 lat żyłam w nieformalnym związku z mężczyzną, prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe,  mam z nim dwoje...

Stwierdzenie nabycia spadku po matce i ojcu w jednym postępowaniu

Mama zmarła 8 lat temu, po jej śmierci ojciec nie przeprowadzał sprawy spadkowej. Ojciec zmarł miesiąc temu, proszę więc o poradę, co teraz należy...

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?

Sprawa dotyczy prawa spadkowego i mieszkania w bloku. Właścicielami była moja teściowa i mój teść. 12 lat temu teściowie się rozwiedli....

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku

Moja narzeczona i ja mamy dorosłe dzieci. Zamierzamy się pobrać i będziemy budować dom na stare lata. Chcemy, aby jej syn dziedziczył 58% całej...

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?

Chciałabym przekazać cały swój majątek mojej siostrzenicy. Byłam dla niej rodziną zastępczą i opiekunem prawnym .Moi rodzice oraz rodzeństwo nie...

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki

Kto dziedziczy mieszkanie mojej matki? Ja czy brat, który ma pełnomocnictwo do jego sprzedaży? Kilka lat temu to mieszkanie wykupiliśmy na własność...

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczę spadek po zmarłym mężu na podstawie testamentu w całości. Nie mieliśmy dzieci. Spadkobiercami ustawowymi byłyby: matka męża...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »