Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podziału majątku z pierwszą żoną a prawa majątkowe drugiej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-14

Wyszłam za mąż za człowieka po rozwodzie. Zamieszkaliśmy na terenie działki budowlanej (adaptując stojącą tam szopę), zakupionej wspólnie przez mojego męża i jego pierwszą żoną. W ich wspólnym mieszkaniu została pierwsza żona, przynależy do niego garaż; mąż zostawił jej również dwa samochody. Nie mogą się dogadać co do dobrowolnego podziału majątku, a mąż nie chce iść do sądu i zwleka z wniesieniem sprawy o podział majątku. Jaka w tym wszystkim jest moja sytuacja np. na wypadek śmierci męża? Zaciągnęłam kredyt na adaptację szopy, by było gdzie mieszkać. Czy mogę czuć się bezpieczna o swoją przyszłość, czy cokolwiek dziedziczę po mężu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Jest Pani drugą żoną swojego męża. Mąż pomimo rozwodu nie przeprowadził podziału majątku z pierwszą żoną.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wyraźnie podkreślić należy, iż wszystkie rzeczy nabyte przez Pani męża w trakcie pierwszego małżeństwa w dalszym ciągu objęte są ustawową wspólnością majątkową małżeńską, co z kolei powoduje, że nie można z góry założyć, że Pani mąż ma 1/2 udziału w nieruchomości.

Zauważyć należy bowiem, iż ustalenie równych udziałów w majątku małżeńskim jest zasadą, ale nie regułą, od której nie ma odstępstwa, albowiem z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Z uwagi na to należy się zastanowić, czy Pani mąż sporządzi testament, w którym jako jedynego spadkobiercę wskaże Panią, czy też dziedziczenie będzie następowało na podstawie ustawy. Zachodzi pytanie, czy mąż ma dzieci. Jeżeli ma dzieci, wówczas w razie dziedziczenia ustawowego będzie Pani dziedziczyła wraz z dziećmi. Wówczas Pani udział nie może być mniejszy aniżeli 1/4.

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

W mojej ocenie, aby krąg osób potencjalnie dziedziczących po Pani mężu nie był zbyt duży (celem ochrony Pani przed dziedziczeniem z rodzeństwem męża, ewentualnie ich dziećmi), zasadnym jest sporządzenie testamentu. W takiej sytuacji wejdzie Pani w miejsce męża w majątku z pierwszego małżeństwa, skutkiem czego Pani i pierwsza żona męża będziecie miały 1/2 udziału w nieruchomości. Wówczas to, chcą stać się wyłączną właścicielką nieruchomości, zmuszona Pani będzie wystąpić z wnioskiem o zniesienie współwłasności ze wszystkimi tego skutkami, tj. chcąc zachować własność nieruchomości konieczna będzie spłata pierwszej żony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

Spadek a przyrodnie rodzeństwo

Mama zmarła w 1977 r., w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim zostaliśmy ja i tata. Nie było chyba postępowania spadkowego. Tata ożenił się...

Czy po spłaceniu zachowku ma się wolną rękę?

Ojciec zmarł kilka lat temu. Według testamentu po nim całość dziedziczy starsza siostra. Pominięte osoby w testamencie to nasza mama, moja młodsza...

Brak powiązań z jednym spadkodawcą

Moja babcia miała drugiego męża (brak dzieci), a on miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Mój ojciec nie był w żaden sposób prawny...

Co ze spadkiem, jeśli do DPS dopłacała gmina?

Przed 5 miesiącami w DPS zmarła 80-letnia siostra mojej nieżyjącej mamy. Była osobą bezdzietną, owdowiała przed wielu laty. Mieszkała na drugim końcu...

Dziecko, owoc romansu sprzed lat, a dziedziczenie

Jest rodzina składająca się z ojca i matki (małżeństwo), dwóch córek i syna. Najprawdopodobniej ojciec ma nieślubne dziecko (córkę)...

Szybka śmierć, na którą nikt się nie przygotował

Niedawno zmarł mój mąż. Mamy wspólnego syna, ale mąż miał z pierwszego małżeństwa syna, z którym od 15 lat nie było kontaktu, a on nie...

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?

Zmarła nagle moja mama w wieku 75 lat, nie spisała testamentu. Pozostał tata oraz ja i dwie siostry. Rodzice mieli majątek wspólny w postaci...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »