Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pogorszenie sytuacji materialnej spadkobierców

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-17

W 1978 r. moja babcia wyszła za mąż drugi raz, dziadek miał już dzieci z poprzedniego małżeństwa. Dziadek miał mieszkanie spółdzielcze, do którego wprowadziła się moja babcia po śmierci pierwszej żony dziadka. Kilka lat temu dziadkowie wykupili to mieszkanie, stało się własnościowe. Później je sprzedali, a pieniądze wpłacili na konto. Obecnie mieszkają ze mną w domu. Synom z pierwszego związku dziadka (a więc przyszłym spadkobiercom) pogorszyła się sytuacja materialna, żądają od dziadka zwrotu części pieniędzy, która należy im się rzekomo po zmarłej matce. Czy mają rację? Czy mogą się w przyszłości, po śmierci dziadków, domagać czegoś ode mnie albo od moich rodziców?

Rozumiem, że dziadek z wcześniejszą żoną miał lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu. Proszę mnie poprawić, jeśli jest inaczej.

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu, przypada w całości drugiemu małżonkowi, bez konieczności zawarcia nowej umowyPrawo to jest bowiem dobrem wspólnym małżonków, o ile nabyli je oni już w czasie trwania związku małżeńskiego, choćby zostało przydzielone tylko jednemu z nich. Ważne jest, by przydział obojgu lub jednemu z małżonków nastąpił po zawarciu związku małżeńskiego. Nadto, jeśli przydział ten nastąpił przed grudniem 2002 r., spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwać będzie wspólnie małżonkom bez względu na ustrój majątkowy, w jakim pozostawali. Wspólność lokatorskiego prawa do lokalu trwa zatem mimo zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy) lub sądowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków

Po śmierci swojej pierwszej żony, dziadek nabył w całości prawo do lokalu, tj. do lokatorskiego mieszkania. Przekształcił je potem we własnościowe – zupełnie prawnie – i sprzedał, także zupełnie prawnie.

Dzieci jego nie mają prawa do żadnych pieniędzy z tego lokalu. Jeśli chodzi zaś o roszczenia wobec Pani czy Pani rodziców.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału, tzw. zachowek”. Zgodnie z § 2 tego przepisu „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Na poczet zachowku nie dolicza się darowizn dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1) jednakże podlegają zaliczeniu darowizny uczynione na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku bez względu na datę ich dokonania.

Udział spadkowy, o którym mowa w art. 991 § 1, należy rozumieć jako ułamek określający, jaka część majątku spadkowego przypadłaby uprawnionemu do zachowku, gdyby doszedł do dziedziczenia na podstawie ustawy. Wielkość tego udziału określana jest zgodnie z art. 931 i nast., z uwzględnieniem szczególnego uregulowania zawartego w art. 992.

Jeśli dziadkowie obdarują Państwa jakąś kwotą – to będzie podstawa do dochodzenia od obdarowanego zachowku przez dzieci dziadka z pierwszego małżeństwa.

To, co babcia zrobi ze swoją częścią, pozostaje bez wpływu na zachowek, bowiem dzieci z pierwszego małżeństwa dziadka nie dziedziczą po swojej macosze – a więc nie mają prawa do zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak nie zapłacić zachowku od darowizny połowy nieruchomości?

Pięć lat przed śmiercią mamy otrzymałam od niej aktem darowizny połowę nieruchomości (domu) w zamian za opiekę do końca jej dni. Po śmierci mamy nie...

Spłata z majątku spadkowego

Matka zmarła w 2008 roku. Nieruchomości zostały przejęte przez bratanicę, ale nie wiem, czy oficjalnie i czy to jest pewne. Z tego co wiem, nie...

Zachowek a opieka nad spadkodawcą

Rodzice 20 lat temu przepisali, ale nie wiem w jakiej formie, dom i grunty na moją siostrę. Ojciec umarł 10 lat temu i właśnie w związku...

Jak przekazać majątek, aby obdarowani uniknęli spłaty?

Mieszkamy z żoną razem z jej rodzicami. Zaczęliśmy rozbudowę domu teściów; pozwolenie na rozbudowę jest na teściów. Po ukończeniu rozbudowy dom...

Osoby uprawnione do zachowku

Mój brat zmarł dwa miesiące temu. Był rozwiedziony, nie miał dzieci. Pozostawił testament w formie aktu notarialnego, w którym oświadcza, że do...

Zasiedzenie mieszkania po ojcu a zachowek

Po śmierci ojca została po nim kawalerka. Ojciec zapisał ją w testamencie mojej siostrze, która mieszka tam przez 22 lata. Czy nastąpiło zasiedzenie...

Czy kredyt obniża wartość domu w sporze o zachowek?

Kto wycenia wartość domu w sporze o zachowek? Co się dzieje, jeśli dom jest na kredyt i część została jeszcze do spłacenia? Czy to obniża...

Darowizny otrzymywane w różnym czasie a rozliczenie z rodziną po śmierci darczyńcy

Babcia dokonała na moją rzecz dwóch darowizn: w 1997 roku darowała mi ziemię, a w 2008 r. dom, mimo że miała dwójkę żyjących dzieci (moją...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »