Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrzywdzony przy podziale gospodarstwa rodziców a zachowek

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-05-04

Mam dwie siostry. Starsza siostra wyszła za mąż w 1974 r. i wtedy otrzymała od rodziców 3 ha ziemi ornej i pomoc finansową w budowie domu. Ja w 1982 r. otrzymałem pieniądze ze sprzedaży 2 ha ziemi. Drugiej siostrze w 1985 r. ojciec podarował 3 ha ziemi, dom i budynki gospodarcze – mama była tą jego decyzją oburzona. W 1994 r. ojciec zmarł. Druga siostra jest bezdzietna, niezamężna, w 2013 r. aktem darowizny oddała 2,5 ha córce mojej pierwszej siostry. W 2016 r. zmarła nasza mama. Czuje się pokrzywdzony, dlatego chciałbym się ubiegać o zachowek. Czy mam do niego prawo?

Kwestia Pana roszczeń o zachowek w świetle przedstawionego stanu faktycznego jest wielce problematyczna. Roszczenie o zachowek ma charakter majątkowy i podlega ogólnym zasadom przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 1007 Kodeksu cywilnego (K.c.) obowiązującym w chwili otwarcia spadku:

„§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku.”

Oznacza to, iż Pana roszczenia podlegają zasadom przedawnienia określonym w przepisie art. 1007 K.c. Wskazuje Pan, iż ojciec zmarł w 1994 r., a więc zgodne z zasadami określonymi w wymienionym artykule – roszczenie o zachowek po ojcu uległo przedawnieniu w 1997 r. Roszczenie wobec drugiej siostry będzie bezskuteczne. Wskazuje Pan, iż pierwsza siostra otrzymała od rodziców „ziemię orną i pomoc w budowie domu”. Tutaj mamy więc do czynienia z osobnym roszczeniem o zachowek po mamie i ojcu. O ile roszczenie po ojcu się przedawniło, to po matce może Pan dochodzić roszczenia o zachowek. Podstawę substratu zachowku stanowi więc udział w majątku przekazanym siostrze w drodze darowizny. Proszę jednak pamiętać, iż na przysługujący Panu zachowek zalicza się także darowiznę, jaką otrzymał Pan w wyniku sprzedaży udziału.

Aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, należałoby przeanalizować dokumenty, a w szczególności zapisy umowy darowizny z 1974. Być może było to przekazanie gospodarstwa rolnego, które podlega odmiennym uregulowaniom.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy możliwe jest przekazanie spadku na rzecz Skarbu Państwa?

Rok temu otwarto testament po mojej babci. Otrzymałem większą część jej gospodarstwa rolnego, zostałem wpisany do ksiąg wieczystych. W miejsce...

Testament rodziców a zachowek

Otrzymałam spadek po śmierci rodziców. Ich wolą wyrażoną w testamencie było dziedziczenie lokalu przeze mnie i mojego brata. On jednak zmarł 2...

Remont odziedziczonej nieruchomość a zachowek

Odziedziczyłem nieruchomość, która jest zaniedbana. Będę przeprowadzał jej remont. Mój przyrodni brat zamierza złożyć wniosek o zachowek....

Czy wnuk jest obowiązany wypłacić zachowek swojemu ojcu?

W 2002 r. otrzymałem od babci mieszkanie w bloku (aktem darowizny). Wyremontowałem je, płaciłem czynsz, babcia tam mieszkała aż do swojej śmierci....

Zaspokojenie zachowku

Dwa lata temu mój ojciec sśdził się ze swoją przyrodnią siostrą o zachowek po ich ojcu (w skład spadku wchodziło mieszkanie). W trakcie...

Dom wybudowany na działce od rodziców a prawo rodzeństwa do zachowku

Przed ponad 15 laty rodzice mojej żony przekazali nam obojgu w formie darowizny działkę budowlaną, na której na własny koszt zbudowaliśmy dom....

Wartości nieruchomości a wyliczenie zachowku

Mąż ma dzieci z pierwszego małżeństwa. W zeszłym roku przekazał mi, swojej drugiej żonie, w darowiźnie dom. Rozumiem, że w razie jego...

Jak w przyszłości uniknąć sporu z rodzeństwem o zachowek?

Jak w przyszłości uniknąć sporu z rodzeństwem o zachowek?

Zamieszkuję w mieszkaniu zakupionym przez moich rodziców za kwotę 200 tys. zł. Akt notarialny sporządzony był na rodziców, którzy mieszkają...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »