Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pominięty spadkobierca

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2015-02-04

Jedenaście lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moim dziadku. Czy mogę teraz wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy do sądu? Zostałem praktycznie pominięty w podziale spadku, dlatego że jedna z moich ciotek miała uprawnienia rolnicze. Dodam jeszcze, że chodzi o gospodarstwo rolne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postanowienie o stwierdzeniu spadku, które jest dowodem, że dana osoba (osoby) jest spadkobiercą może być zmienione lub uchylone. Stanowi o tym art. 679 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: „Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (…). Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność”.

Tym samym Pana sytuacja zależy od tego, czy był Pan uczestnikiem postępowania spadkowego, które zostało przeprowadzone 11 lat temu. Jeśli tak, to we wniosku o wszczęcie postępowania o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku musi Pan powołać:

1) okoliczności uzasadniające zachowanie jednorocznego terminu oraz

2) niemożność wcześniejszego powołania podstawy Pana żądania zmiany postanowienia.

Osoby będące uprzednio uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć wniosek o zmianę przedmiotowego postanowienia tylko w terminie jednego roku licząc od dnia, w którym uzyskali możliwość podważenia tego postanowienia, o ile tej podstawy podważenia nie znały w trakcie uprzedniego postępowania spadkowego. Oznacza to, że uczestnik poprzedniego postępowania nie ma legitymacji do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli przyczyna żądania zmiany postanowienia istniała i znana mu była już w trakcie tego postępowania lub jeśli minął już jeden rok od możności powołania tej przyczyny w celu zmiany postanowienia.

Jeżeli natomiast nie był Pan uczestnikiem tamtego postępowania, to wniosek o zmianę może Pan złożyć w każdym czasie.

Sądem właściwym w sprawie będzie sąd rejonowy wydział cywilny ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu uczestników występuje w postępowaniu plus jeden dla sądu.

We wniosku należy wnieść o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (wskazać o jakie postanowienie chodzi z podaniem sądu, który je wydał, daty wydania i sygnatury akt) oraz wskazać sposób zmiany, tj. czy zmiana ma dotyczyć kręgu spadkobierców lub ich udziałów. Wniosek może dotyczyć zarówno całości spadku, jak i jego wyodrębnionej części np. właśnie rozstrzygającej o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego.

We wniosku należy także wskazać dowody na poparcie swojego żądania.

Proszę pamiętać, że sąd – co do tego, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale – będzie stosował przepisy obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy. Zatem sąd ustalając, czy ma Pan prawo do dziedziczenia gospodarstwa rolnego po dziadku zastosuje przepisy obowiązujące w chwili śmierci dziadka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przeprowadzenie postępowania spadkowego bez udziału mamy

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Spadkobiercami są: mama, ja i siostra. Mama po śmierci ojca przeżywa załamanie, ma problemy z odróżnieniem fikcji...

 

Postępowanie spadkowe po bracie

Niedawno zmarł mój brat. Był osobą samotną, żona zmarła kilka lat temu. Nie pozostawił testamentu. Po zmarłym pozostało mieszkanie własnościowe oraz...

 

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Moja pełnoletnia córka przebywa w DPS, jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Za miesiąc zostanie przeprowadzona sprawa sądowa w celu ustanowienia...

 

Co zrobić, aby zrzec się spadku?

Co zrobić, aby zrzec się spadku?

Mój ojciec zmarł, nie pozostawiając testamentu, więc zgodnie z przepisami majątek dziedziczy żona i czwórka dzieci. Wszystkie dzieci zgodnie chcą...

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?

Niedawno zmarła moja biologiczna matka. Oddała mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu, a później byłam adoptowana przez inną rodzinę. Moi rodzice...

 

Mieszkanie w majątku osobistym

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz...

 

Przekazanie pieniędzy na konto a spadek

Matka przed śmiercią przekazała mi pieniądze przelewem (z konta na konto). Czy te pieniądze liczą się do masy spadkowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »