Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny związek małżeński a spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-20

Zmarł mój ojciec. Zgodnie ze stanem prawnym ojciec i syn mieli po połowie majątku, tj. domu i działki. Ojciec był od kilku lat w ponownym związku małżeńskim. Czy druga żona coś dziedziczy po śmierci taty? Ojciec nie zostawił testamentu.

Jak wynika z opisu sprawy, zmarł Pana ojciec, nie pozostawiwszy testamentu na wypadek swojej śmierci. A więc w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Regulacje prawne dotyczące kwestii dziedziczenia reguluje Księga IV Spadki Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.).

Odpowiednio do przepisów K.c. najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Na podstawie art. 931 K.c. Pan (jako zstępny) i żona zmarłego jesteście jego spadkobiercami (jeśli oczywiście ani Pan, ani żona zmarłego nie odrzuciliście spadku ani nie zrzekliście się dziedziczenia po spadkodawcy za jego życia). Każdy z Państwa dziedziczy po 1/2 udziału w spadku.

Zgodnie z § 1 art. 922 K.c. „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

Jeżeli Pana ojciec na dzień śmierci posiadał nieruchomości i ruchomości, to one odpowiednio do powyższego przepisu weszły w skład spadku po zmarłym i podlegają dziedziczeniu miedzy spadkobierców zmarłego. Jak wynika z opisu sprawy, w skład spadku po zmarłym wchodzi jego majątek osobisty (1/2 udziału w domu + ziemi) + 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim.

Jeśli Pan jest zainteresowany kwestią, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym, jak dokonać działu spadku, to proszę o informację.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku, jeżeli postanowieniem sądu na mocy testamentu zmarłej jedynym spadkobiorcą jest wnuk? Żyją...

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?

Niedawno zmarła moja biologiczna matka. Oddała mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu, a później byłam adoptowana przez inną rodzinę. Moi rodzice...

Mama zapisała dom mojej siostrze

Mieszkam z żoną i z synem w domu rodzinnym na jednym piętrze. Dom wybudowali rodzice, ale dokumenty są najprawdopodobniej tylko na mamę....

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę

Moi dziadkowie otrzymali mieszkanie zakładowe w latach 80. Mama zmarła niedługo potem, a tata wyszedł za mąż za wdowę. Z tego związku nie...

Dziedziczenie ruchomości po konkubencie

Przez ostatnie 8 lat żyłam w konkubinacie z żonatym partnerem. W tym czasie kupiliśmy samochód i wyposażyliśmy mieszkanie. Tydzień temu...

Co zrobić, aby mieszkanie było mamy po śmierci taty?

Niedawno zmarł nasz tata. Spadkobiercami jest dwoje jego dzieci i mama. Co zrobić, aby całe mieszkanie było mamy po śmierci taty? Jak przepisać na nią...

Jakie czynności podjąć, aby formalnie nabyć spadek?

Mój ojciec zmarł pół roku temu, nie pozostawiając testamentu. Ojciec posiadał troje dzieci, jest jeszcze mama. Ojciec pozostawił dwa domy. Jakie czynności...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »