Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny związek małżeński a spadek

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-20

Zmarł mój ojciec. Zgodnie ze stanem prawnym ojciec i syn mieli po połowie majątku, tj. domu i działki. Ojciec był od kilku lat w ponownym związku małżeńskim. Czy druga żona coś dziedziczy po śmierci taty? Ojciec nie zostawił testamentu.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak wynika z opisu sprawy, zmarł Pana ojciec, nie pozostawiwszy testamentu na wypadek swojej śmierci. A więc w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Regulacje prawne dotyczące kwestii dziedziczenia reguluje Księga IV Spadki Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.).

Odpowiednio do przepisów K.c. najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Na podstawie art. 931 K.c. Pan (jako zstępny) i żona zmarłego jesteście jego spadkobiercami (jeśli oczywiście ani Pan, ani żona zmarłego nie odrzuciliście spadku ani nie zrzekliście się dziedziczenia po spadkodawcy za jego życia). Każdy z Państwa dziedziczy po 1/2 udziału w spadku.

Zgodnie z § 1 art. 922 K.c. „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

Jeżeli Pana ojciec na dzień śmierci posiadał nieruchomości i ruchomości, to one odpowiednio do powyższego przepisu weszły w skład spadku po zmarłym i podlegają dziedziczeniu miedzy spadkobierców zmarłego. Jak wynika z opisu sprawy, w skład spadku po zmarłym wchodzi jego majątek osobisty (1/2 udziału w domu + ziemi) + 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim.

Jeśli Pan jest zainteresowany kwestią, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym, jak dokonać działu spadku, to proszę o informację.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »