Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porządek dziedziczenia

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-02-19

Trzy lata temu kupiliśmy z mężem działkę zapisaną na mnie i na niego. Niestety mąż zmarł w wypadku dwa miesiące temu. Myślałam, że cała działka przechodzi na mnie. Obawiam się jednak, że rodzice i brat męża też mają do niej prawo. Czy to możliwe? Jaki jest porządek dziedziczenia w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety odpowiedź potwierdza Pani przypuszczenia. Porządek dziedziczenia ustalony jest przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 931:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych”.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych, do dziedziczenia po nim dochodzi małżonek oraz rodzice. Wielkość udziału małżonka dziedziczącego w zbiegu z rodzicami bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy jest określona w art. 933 § 1 i wynosi jedną drugą spadku (o pewnych niejasnościach związanych z wielkością udziałów małżonka i rodziców w dalszych uwagach).

Udział spadkowy każdego z rodziców dziedziczących w zbiegu z małżonkiem wynosi jedną czwartą całości spadku. Ustawodawca uznał za słuszne dokonanie podziału majątku spadkowego na równe części: jedna przypada małżonkowi, druga – rodzicom spadkodawcy. Oznacza to polepszenie sytuacji rodziców jako spadkobierców ustawowych, gdyż w poprzednio obowiązującym stanie prawnym udział każdego z rodziców wynosił jedną czwartą część udziału, która przypadała im wspólnie z rodzeństwem spadkodawcy (art. 933 § 1 w poprzednim brzmieniu). Rodzice mogli zatem dojść do dziedziczenia połowy majątku spadkowego jedynie wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił rodzeństwa.

Wskazane przykłady nie wyczerpują mogących wystąpić konfiguracji podmiotowych. Po pierwsze, do dziedziczenia może dojść małżonek spadkodawcy, jedno z rodziców oraz – w miejsce rodzica, który nie dożył otwarcia spadku – rodzeństwo spadkodawcy. Udziały poszczególnych spadkobierców będą przedstawiać się następująco: małżonek – jedna druga; rodzic – jedna czwarta; rodzeństwo – części równe pozostałej jednej czwartej części spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Odziedziczyłam 1/4 nieruchomości. Chciałabym skorzystać jakoś ze swojej części (najchętniej sprzedać), ale jeden ze spadkobierców nie chce przyjąć do...

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

 

Pełnomocnictwo do działu spadku

Czy do działu spadku u notariusza muszą zgłosić się osobiście wszyscy spadkobiercy, czy może to być tylko jeden spadkobierca z pełnomocnictwami...

 

Lokaty po zmarłym i należące do macochy

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Spadkobiercą jest moja macocha i ja. Wiem, że nie było rozdzielności majątkowej. Dowiedziałem się, że macocha...

 

Rodzeństwo dzieli spadek po rodzicach – jak najkorzystniej?

Rodzeństwo dzieli spadek po rodzicach – jak najkorzystniej?

Mama i tato zmarli przed 10 laty, mamy postanowienie sądu, że każda z nas (córek) nabyła po 1/3 majątku. Chcemy przeprowadzić dział spadku po...

Zrzeczenie się swojej części spadku

Zrzeczenie się swojej części spadku

Mój tata zmarł pod koniec 2016 r. Aktem poświadczenia dziedziczenia ja, brat i mama odziedziczyliśmy po nim: mieszkanie (wspólność małżeńska...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »