Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie o nabycie spadku po rodzicach

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2014-04-09

Rodzeństwo odziedziczyło spadek po rodzicach. Siostra chce przejąć całość, ale wniosek do sądu, który rozpoczął postępowanie o nabycie spadku, złożył brat. Sąd wyznaczył termin rozprawy, na której ma się stawić tylko brat, mimo że ma pełnomocnika, a sam mieszka za granicą. Dlaczego sąd tak postanowił? Czy fakt, że mąż siostry jest prawnikiem, może mieć znaczenie? Sąd odrzucił też wniosek o zabezpieczenie majątku, mimo że klucze do domu ma tylko siostra. Co można zrobić w tej kwestii? Odebrałam pismo do syna (jestem jego krewną), ale z powodów osobistych zapomniałam je odesłać do sądu – jakie będą tego skutki? Co robić, by sąd nie był stronniczy, a podział przebiegł zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolę sobie odpowiadać na Pani pytania w kolejności, w jakiej je Pani zadawała.

O tym, kto ma się stawić rozprawie i czy jego obecność jest faktycznie konieczna i obowiązkowa, decyduje sąd. W momencie, gdy strona ma profesjonalnego pełnomocnika, jej udział w rozprawach jest zarządzany jako obowiązkowy jedynie w tych sytuacjach, gdy sąd chce zadać bezpośrednie pytanie lub przyjąć zapewnienia lub oświadczenia. Niestety pewnych czynności pełnomocnik nie może wykonać za swego klienta, np. składać oświadczeń o posiadanej przez niego wiedzy. Jeżeli więc sąd zarządził stawiennictwo brata w sądzie, musi on pojawić się w sądzie w wyznaczonym terminie, inaczej sąd może ukarać go karą grzywny, a nawet aresztu. Lepiej więc nie ryzykować. Jeżeli brat nie może w danym terminie być w sądzie, to jego pełnomocnik powinien wnieść o zniesienie terminu i wyznaczenie nowego, podając jednocześnie przyczynę nieobecności klienta, czyli fakt zamieszkiwania za granicą i brak możliwości przyjazdu do kraju w wyznaczonym terminie.

Kwestia odmowy zabezpieczenia spadku. Jeżeli zaskarżenie tej czynności nie przyniosło skutku, to mogą Państwo zawsze ponowić ten wniosek, powołując wszelkie okoliczności wskazujące, że może on ulec w całości zniszczeniu lub sprzedaży, co utrudni dochodzenie praw przez drugiego spadkobiercę.

Trzecia kwestia, czyli odebranie pisma i jego skutki. Z momentem, gdy wszczęte zostało postępowanie o nabycie spadku, syn został poinformowany o obowiązku informowania sądu o każdorazowej zmianie swego miejsca zamieszkania. Wynika to z art. 136 § Kodeksu postępowania cywilnego. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Okoliczność, iż odeśle Pani to pismo do sądu, będzie i tak skutkować uznaniem pisma za prawidłowo doręczone.

Jeżeli obawiają się Państwo stronniczości sadu w czasie postępowania o nabycie spadku, mogą Państwo złożyć wniosek o wyłączenie sędziego orzekającego w sprawie, z uwagi na znajomość z mężem siostry i tym samym brak obiektywizmu. Jednak przypuszczam, iż małe są szanse na jego uwzględnienie, zwłaszcza jeśli jej mąż nie jest pełnomocnikiem w tej sprawie.

Często zdarza się, że sądy wzywają strony na rozprawę, mimo że te mają swoich pełnomocników.

Z uwagi na odrzucenie wniosku o zabezpieczenie spadku, a dokonywane rozporządzenia jego składnikami przez siostrę, mogą Państwo złożyć wniosek o przeprowadzenie spisu inwentarza masy spadkowej celem ustalenia faktycznego jego składu i wartości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »