Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poszukiwanie spadkobierców we Francji

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-07-31

Kancelaria genealogiczna z Francji wynajęła polskiego historyka genealoga, który znalazł mnie i moją siostrę w związku ze śmiercią siostry przyrodniej naszej mamy. Była to kobieta bezdzietna, niezamężna, nie zostawiła testamentu, miała obywatelstwo francuskie. Po podpisaniu umowy kancelaria ma się zająć sprawą spadkową i pobrać prowizję. Czy faktycznie we Francji tak jest? Czy będziemy płacić podatek od spadku w obu krajach? 

We Francji istnieją biura genealogiczne, które zajmują się poszukiwaniem spadkobierców, a ponadto załatwieniem dla spadkobierców całości spraw związanych z postępowaniem spadkowym.

Po odnalezieniu spadkobierców biuro proponuje odnalezionym spadkobiercom zawarcie tzw. contrat de revelation – tj. umowy zawartej przez biuro genealogiczne z odnalezionym przez nie spadkobiercą o ujawnienie informacji o spadku. Umowy te zawierają również zlecenie z zawartym pełnomocnictwem dla biura genealogicznego załatwienia wszystkich spraw związanych z spadkiem, tj. odnalezienia wszystkich aktywów (praw do nieruchomości i ruchomości), pasywów (zobowiązań zmarłego) i ich uregulowania. Ponadto biuro reprezentuje spadkobiercę przed notariuszem, który sporządza akt dziedziczenia, oraz reguluje w imieniu spadkodawcy wszelkie sprawy administracyjne – w tym podatkowe.

Pełnomocnictwa przedkładane spadkobiercom do podpisania są z zasady bardzo szerokie. Podpisując pełnomocnictwo, spadkobierca upoważnia biuro do podjęcia wszystkich czynności zwianych ze spadkiem – w tym m.in. do upłynnienia wchodzących do spadku aktywów.

W załączeniu przedkładam Pani treść typowego pełnomocnictwa.

Podpisanie pełnomocnictwa co do zasady upoważnia pełnomocnika do wykonywania zawartych w pełnomocnictwie czynności bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody mocodawcy.

Za swoje usługi biura genealogiczne pobierają wynagrodzenie – często jest to około 40% wartości aktywów netto. Z drugiej strony ponoszą ryzyko, że w przypadku, gdyby spadek okazał się deficytowy, nie otrzymają żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. Biura mają swobodę ustalania wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia wskazana jest w contrat de revelation i po jej podpisaniu wiąże spadkobiercę. Mimo podpisania umowy ma on jednak możliwość kontestowania wysokości wynagrodzenia przed sądem, który może je obniżyć, kierując się nakładem pracy biura.

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn, obawiam się, że trzeba będzie go zapłacić we Francji i w Polsce

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn „podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego”.

Stosownie do art. 2 ustawy „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z powyższym w sytuacji nabycia w spadku rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą czynnikiem decydującym o podleganiu ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadanie przez spadkobiercę obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku. Zatem spadkobierca, który w chwili otwarciu spadku był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn od nabytej własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od nabytej własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.

Fakt zapłacenia podatków jednym kraju nie zwalnia z zapłacenia go w drugim. Takiej możliwości nie przewiduje umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).  Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2010, sygn. IBPBII/1/436-65/10/AŻ, „umowa polsko-francuska nie dotyczy podatku od spadków i darowizn, zatem zapłacenie we Francji określonej kwoty podatku od spadku nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Ustanowienie kuratora dla osoby chorej w celu odrzucenia spadku

Ja i żona odrzuciliśmy spadek po naszym zmarłym synu (nie miał dzieci). Nasi rodzice także muszą to zrobić, ale moja mama jest chora na raka w ostatnim...

Czy można wyłączyć z dziedziczenia wybrane osoby?

Chciałabym wraz z mężem za życia załatwić sprawy spadkowe. Nie mamy dzieci. Mąż ma dwie siostry i ojca. Nie chcielibyśmy, aby w przypadku śmierci męża...

W którym momencie można odrzucić spadek?

Półtora roku temu zmarła siostra mojej teściowej. Jej dzieci odrzuciły spadek. Podczas później toczącej się sprawy spadkowej spadek odrzuciło też...

Mieszkanie przekazane przez ojca przyrodniemu bratu a prawo do zachowku

Mam troje rodzeństwa – rodzony brat i przyrodni brat oraz siostra. Ojciec przekazał przyrodniemu bratu w nieznanej mi formie swoje mieszkanie,...

Czy możliwe jest przeniesienie dziedziczenia na inną osobę?

Moja mama ma dwa mieszkania. Jestem jej jedynym spadkobiercą. Chciałbym, by zamiast mnie nieruchomości odziedziczyła moja żona. 1. Czy jeżeli mamy intercyzę...

Spadek po teściowej i darowizny dla synowej

Mój mąż zmarł krótko po swoim ojcu, obaj w zeszłym roku. Żyje jeszcze teściowa, a mąż był jedynakiem. Mam troje nieletnich dzieci –...

Spadkobierca – formalności

Chciałbym dopełnić formalności spadkowych po mojej mamie i babci. Jak przeprowadzić postępowania spadkowe po nich obu, jakie dokumenty będą potrzebne?...

Ogłoszenie w prasie odnośnie spadku

Dziadkowie mieli dwoje dzieci – mój tata (nie żyje) i jego siostra. Podobno dziadek miał nieślubną córkę. Jak założyć sprawę spadkową po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »