Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poszukiwanie spadkobierców we Francji

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-07-31

Kancelaria genealogiczna z Francji wynajęła polskiego historyka genealoga, który znalazł mnie i moją siostrę w związku ze śmiercią siostry przyrodniej naszej mamy. Była to kobieta bezdzietna, niezamężna, nie zostawiła testamentu, miała obywatelstwo francuskie. Po podpisaniu umowy kancelaria ma się zająć sprawą spadkową i pobrać prowizję. Czy faktycznie we Francji tak jest? Czy będziemy płacić podatek od spadku w obu krajach? 

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

We Francji istnieją biura genealogiczne, które zajmują się poszukiwaniem spadkobierców, a ponadto załatwieniem dla spadkobierców całości spraw związanych z postępowaniem spadkowym.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Po odnalezieniu spadkobierców biuro proponuje odnalezionym spadkobiercom zawarcie tzw. contrat de revelation – tj. umowy zawartej przez biuro genealogiczne z odnalezionym przez nie spadkobiercą o ujawnienie informacji o spadku. Umowy te zawierają również zlecenie z zawartym pełnomocnictwem dla biura genealogicznego załatwienia wszystkich spraw związanych z spadkiem, tj. odnalezienia wszystkich aktywów (praw do nieruchomości i ruchomości), pasywów (zobowiązań zmarłego) i ich uregulowania. Ponadto biuro reprezentuje spadkobiercę przed notariuszem, który sporządza akt dziedziczenia, oraz reguluje w imieniu spadkodawcy wszelkie sprawy administracyjne – w tym podatkowe.

Pełnomocnictwa przedkładane spadkobiercom do podpisania są z zasady bardzo szerokie. Podpisując pełnomocnictwo, spadkobierca upoważnia biuro do podjęcia wszystkich czynności zwianych ze spadkiem – w tym m.in. do upłynnienia wchodzących do spadku aktywów.

W załączeniu przedkładam Pani treść typowego pełnomocnictwa.

Podpisanie pełnomocnictwa co do zasady upoważnia pełnomocnika do wykonywania zawartych w pełnomocnictwie czynności bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody mocodawcy.

Za swoje usługi biura genealogiczne pobierają wynagrodzenie – często jest to około 40% wartości aktywów netto. Z drugiej strony ponoszą ryzyko, że w przypadku, gdyby spadek okazał się deficytowy, nie otrzymają żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. Biura mają swobodę ustalania wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia wskazana jest w contrat de revelation i po jej podpisaniu wiąże spadkobiercę. Mimo podpisania umowy ma on jednak możliwość kontestowania wysokości wynagrodzenia przed sądem, który może je obniżyć, kierując się nakładem pracy biura.

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn, obawiam się, że trzeba będzie go zapłacić we Francji i w Polsce

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn „podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego”.

Stosownie do art. 2 ustawy „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z powyższym w sytuacji nabycia w spadku rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą czynnikiem decydującym o podleganiu ustawie o podatku od spadków i darowizn jest posiadanie przez spadkobiercę obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku. Zatem spadkobierca, który w chwili otwarciu spadku był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn od nabytej własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od nabytej własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą.

Fakt zapłacenia podatków jednym kraju nie zwalnia z zapłacenia go w drugim. Takiej możliwości nie przewiduje umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).  Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2010, sygn. IBPBII/1/436-65/10/AŻ, „umowa polsko-francuska nie dotyczy podatku od spadków i darowizn, zatem zapłacenie we Francji określonej kwoty podatku od spadku nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »