Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiązania między sprawami spadkowymi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-12-22

20 listopada tego roku nabyłam spadek po zmarłej w 2008 r. cioci. Testament ogłoszono 20 listopada 2008 roku. Nikt w tym czasie nie wystąpił o zachowek. Ustawowymi spadkobiercami było trzech wnuków (po zmarłym dawno synu cioci), córka i syn Adam. Jednak w 2010 roku syn Adam zmarł. W miejsce jego wchodził jego syn. Wiem, że wnukowie i córka nie mają już prawa do zachowku, bo minął okres 5 lat. A co z synem zmarłego syna Adam? Czy jego śmierć przerwała bieg przedawnienia? Jego była żona chce się ze mną sądzić. Nie wiem, czy są jakieś powiazania między spadkiem po cioci i Adamie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu”.

W dniu 23 października 2011 r. wprowadzone zostały zmiany w Kodeksie cywilnym, które zmieniły w sposób istotny dotychczasowe przepisy odnoszące się do przedawnienia roszczenia o zachowek. Do 23 października 2011 roku obowiązywał trzyletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek, a nie pięcioletni a więc takie roszczenia szybciej ulegały przedawnieniu.

Od dnia wejścia w życie zmian roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu lub pięciu lat od dnia otwarcia spadku (czyli zasadniczo śmierci spadkodawcy).

Nowy pięcioletni termin przedawniania roszczenia o zachowek ma zastosowanie również do roszczeń o zachowek powstałych przed dniem wejścia zmian do K.c., a więc przed dniem 23 października 2011 r., a które w tym dniu nie były jeszcze przedawnione. Ma to odniesienie do Pani sprawy. Skoro testament został otwarty i ogłoszony 20 listopada 2008 r., to o zachowek osoby uprawnione mogły występować maksymalnie do 20 listopada 2013 r.

Początek biegu terminu przedawnienia wyznacza sąd, umieszczając na testamencie wzmiankę o dacie otwarcia i ogłoszenia testamentu (art. 649–651 K.c.).

Art. 123 K.c. określa zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia. Tak więc „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Jak zatem Pani widzi syn Adam miał możliwość wystąpić o zachowek do chwili swojej śmierci w 2010 r. Następnie uprawnienie to przeszło na jego spadkobierców (jak rozumiem, żonę i syna), którzy mogli jeszcze przez 3 lata żądać zachowku. Wobec jego niewykonania uprawnienie do zachowku wygasło 20 listopada 2013 r., jeżeli do tego czasu spadkobiercy Adama nie podjęli żadnych czynności w tej kwestii. Sama śmierć Adama nie przerwała biegu przedawnienia roszczenia o zachowek, po jego śmierci termin ten biegł nadal.

Na koniec jeszcze moja rada: sąd sam nie zwróci uwagi na to, że termin na żądanie zachowku już minął. To Pani musi w ewentualnej sprawie o zachowek podnieść ten zarzut i żądać oddalenia powództwa.

Co się zaś tyczy zachowku po Adamie, to jest to zupełnie odrębna sprawa od sprawy zachowku po Pani cioci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »