Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiązania między sprawami spadkowymi

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-12-22

20 listopada tego roku nabyłam spadek po zmarłej w 2008 r. cioci. Testament ogłoszono 20 listopada 2008 roku. Nikt w tym czasie nie wystąpił o zachowek. Ustawowymi spadkobiercami było trzech wnuków (po zmarłym dawno synu cioci), córka i syn Adam. Jednak w 2010 roku syn Adam zmarł. W miejsce jego wchodził jego syn. Wiem, że wnukowie i córka nie mają już prawa do zachowku, bo minął okres 5 lat. A co z synem zmarłego syna Adam? Czy jego śmierć przerwała bieg przedawnienia? Jego była żona chce się ze mną sądzić. Nie wiem, czy są jakieś powiazania między spadkiem po cioci i Adamie.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W dniu 23 października 2011 r. wprowadzone zostały zmiany w Kodeksie cywilnym, które zmieniły w sposób istotny dotychczasowe przepisy odnoszące się do przedawnienia roszczenia o zachowek. Do 23 października 2011 roku obowiązywał trzyletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek, a nie pięcioletni a więc takie roszczenia szybciej ulegały przedawnieniu.

Od dnia wejścia w życie zmian roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu lub pięciu lat od dnia otwarcia spadku (czyli zasadniczo śmierci spadkodawcy).

Nowy pięcioletni termin przedawniania roszczenia o zachowek ma zastosowanie również do roszczeń o zachowek powstałych przed dniem wejścia zmian do K.c., a więc przed dniem 23 października 2011 r., a które w tym dniu nie były jeszcze przedawnione. Ma to odniesienie do Pani sprawy. Skoro testament został otwarty i ogłoszony 20 listopada 2008 r., to o zachowek osoby uprawnione mogły występować maksymalnie do 20 listopada 2013 r.

Początek biegu terminu przedawnienia wyznacza sąd, umieszczając na testamencie wzmiankę o dacie otwarcia i ogłoszenia testamentu (art. 649–651 K.c.).

Art. 123 K.c. określa zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia. Tak więc „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Jak zatem Pani widzi syn Adam miał możliwość wystąpić o zachowek do chwili swojej śmierci w 2010 r. Następnie uprawnienie to przeszło na jego spadkobierców (jak rozumiem, żonę i syna), którzy mogli jeszcze przez 3 lata żądać zachowku. Wobec jego niewykonania uprawnienie do zachowku wygasło 20 listopada 2013 r., jeżeli do tego czasu spadkobiercy Adama nie podjęli żadnych czynności w tej kwestii. Sama śmierć Adama nie przerwała biegu przedawnienia roszczenia o zachowek, po jego śmierci termin ten biegł nadal.

Na koniec jeszcze moja rada: sąd sam nie zwróci uwagi na to, że termin na żądanie zachowku już minął. To Pani musi w ewentualnej sprawie o zachowek podnieść ten zarzut i żądać oddalenia powództwa.

Co się zaś tyczy zachowku po Adamie, to jest to zupełnie odrębna sprawa od sprawy zachowku po Pani cioci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »