Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka dla brata a rozliczenie spadku po rodzicach

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-21

Zamierzam pożyczyć bratu pieniądze i przypuszczam, że raczej mi ich nie odda. Chcę, żeby ta kwota w przyszłości była wzięta pod uwagę przez sąd, gdy będę musiała spłacić brata przy rozliczeniu spadku po rodzicach. Co powinnam zrobić?

Odpowiadając na Pani pytanie przede wszystkim bardzo proszę zadbać o to, aby umowa pożyczki z bratem miała formę pisemną, wskazywała jaką kwotę Pani pożyczyła, jakie jest oprocentowanie tej pożyczki, na jaki okres jest pożyczka udzielona.

Jak bowiem stanowi art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Jeśli brat nie spłaci tej pożyczki, to wówczas będzie Pani miała w stosunku do niego wierzytelność, a tę będzie Pani mogła potrącić z wierzytelności jaką będzie z kolei względem Pani miał brat z tytułu spłaty części jego udziału w majątku spadkowym.

Mówi o tym art. 498 Kodeksu cywilnego, który poniżej przytaczam:

„§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.”

W wyniku potrącenia dojdzie do umorzenia tych wierzytelności wzajemnych i przestaną Państwo być wobec siebie dłużnikami.

Aby jednak mogła Pani takie oświadczenie złożyć to roszczenie o zwrot pożyczki musi być wymagalne, jak podkreśla się w nauce prawa. Przyjmuje się bowiem, że pomimo wyraźnego brzmienia art. 498 K.c., który wskazuje na wymagalność obu wierzytelności, w literaturze zgodnie przyjmuje się, że wymagalne musi być świadczenie tego, kto potrącenia dokonuje (zob. L. Stępniak, Potrącenie, s. 58; K. Gandor, [w:] System, t. III, cz. 1, s. 862; K. Zawada, [w:] Pietrzykowski, Komentarz 2011, t. I, art. 498, Nb 25; T. Wiśniewski, [w:] Bieniek, Komentarz. Zobowiązania, 2011, art. 498, pkt 13 i n.).

Może Pani zawrzeć w umowie pożyczki zapis, że pożyczkobiorca zgadza się w wypadku gdy nie zwróci on pożyczki w terminie na potrącenie wierzytelności o zwrot pożyczki z wierzytelnością jaka będzie mu przysługiwała z tytułu spłaty jego udziału w spadku po rodzicach.

Aczkolwiek taki zapis nie jest konieczny, bo prawo potrącenia przysługuje z mocy ustawy – art. 498 K.c., a nie umowy, a ponadto musi powstać ta wierzytelność brata o spłatę udziału spadkowego – a to zależy albo od tego, jak Państwo ustalicie pomiędzy sobą, albo od decyzji sądu. Niestety na ten moment nie dochodzi jeszcze do działu spadku, więc wierzytelność brata nie powstała i nie można na obecnym etapie mieć pewności, czy też zagwarantować sobie, że powstanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Majątek po śmierci żonatego wdowca

Co się dzieje z majątkiem przedślubnym po ślubie (konkordatowym) wdowca z wdową, kiedy jedno z małżonków umiera? Czy majątek jest dzielony...

Intercyza z drugim mężem a spadek

 Kilka lat temu z mężem...

Moja siostra zabiega o prawo do dziedziczenia

Oddałem swoje mieszkanie (które kupiłem i którego byłem jedynym właścicielem) w akcie darowizny rodzicom. Niedawno zmarła moja mama, nie...

Dziedziczenie majątku ojca przez macochę

Ojca małżeństwo z macochą nie trwało 5 lat. Czy macocha dziedziczy majątek ojca wniesiony przez niego do małżeństwa?

Załatwienie spraw spadkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Tydzień temu zostałam opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej całkowicie kuzynki – przebywa ona w domu pomocy społecznej. Jej rodzice zmarli niecałe...

Kto dziedziczy po zamężnym ponownie wdowcu

Wdowiec z trójką dzieci, posiadający mieszkanie i działkę budowlaną (udział w całości w wymiarze 5/8), ożenił się z wdową...

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Zmarł tata, pomiędzy nim a mamą istniała wspólność majątkowa. Mama jest wspólnikiem spółki z o.o. Czy udziały w tej spółce –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »