Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-04-03

Jestem właścicielem 1/10 nieruchomości nabytej w drodze spadku. Właściciel pozostałej części bez mojej wiedzy i zgody dokonał prac budowlanych w części nieruchomości spadkowej – którą stanowiła szopa. Obecnie to budynek murowany, ale prace zostały wykonane bez pozwolenia. Niebawem odbędzie się dział spadku i nie wiem, czy powinien zgłosić przed sądem te bezprawne zmiany – ale jak uniknąć odpowiedzialności? Czy będę miał problemy, chcąc sprzedać moją część?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż ewentualną odpowiedzialność z tytułu przebudowy przedmiotowego budynku bez dokonania przez drugiego współwłaściciela nieruchomości wymaganego zgłoszenia tych robót lub uzyskania pozwolenia na budowę poniósłby właśnie jedynie ten współwłaściciel, gdyż w całym tym procesie tylko on jest inwestorem i to na nim, a nie na innych współwłaścicielach nieruchomości, szczególnie jeżeli nie mieli oni nawet wiedzy o prowadzonych pracach, spoczywa ciężar dochowania wszelkich wymaganych prawem warunków prowadzenia takich prac budowlanych.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Mając powyższe na uwadze, może Pan zarówno podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, czyli np. zwrócić się do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, jak i w drodze działu spadku przekazać Pański udział w tej nieruchomości współwłaścicielowi za stosowną spłatą Pańskiego udziału.

W tym miejscu warto również wskazać, iż kwestia zmian, jakie zaszły na nieruchomości od chwili otwarcia spadku (od chwili śmierci spadkodawcy), nie miałaby dla sądu większego znaczenia, gdyż zgodnie z utrwalonym już stanowiskiem orzecznictwa (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., sygn. akt III CZP 58/74), stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, jego zaś wartość – według cen z chwili dokonania działu.

Sąd byłby zatem zainteresowany tym, w jakim stanie wspomniana nieruchomość była w chwili śmierci spadkodawcy, i mając tak ustalony jej stan faktyczny (czyli m.in. sposób i stan zagospodarowania, ilość i stan znajdujących się na nieruchomości zabudowań itp.), dokonałby, za pomocą biegłego sądowego, wyceny tej nieruchomości w takim stanie według cen z dnia orzekania. Kwestia zatem zmian, jakie zaszły na nieruchomości od tej chwili do dnia orzekania nie ma w zasadzie większego znaczenia i dlatego też sąd nie byłby raczej zainteresowany do bardziej szczegółowego badania tych zmian, w tym, jak pokazuje praktyka, nie badałby również legalności przeprowadzonych prac budowlanych na tej nieruchomości.

Niemniej, gdyby z jakichkolwiek powodów organy nadzoru budowlanego lub sąd zechciały sprawę zbadać, to na swoją obronę przed ewentualną odpowiedzialnością za nielegalne przeprowadzenie prac budowlanych w nieruchomości spadkowej miałby Pan właśnie tę okoliczność, że to nie Pan faktycznie zarządza tą nieruchomością spadkową i to nie Pan inwestycję tę prowadził, a co więcej, o inwestycji tej dowiedział się Pan dopiero po jej zakończeniu. Te argumenty powinny pozwolić Panu na skuteczne odsunięcie od siebie wszelkich konsekwencji, jakie mogłyby ewentualnie wyniknąć z tytułu nielegalnego prac budowlanych czy też przebudowy przedmiotowej nieruchomości spadkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »