Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-04-03

Jestem właścicielem 1/10 nieruchomości nabytej w drodze spadku. Właściciel pozostałej części bez mojej wiedzy i zgody dokonał prac budowlanych w części nieruchomości spadkowej – którą stanowiła szopa. Obecnie to budynek murowany, ale prace zostały wykonane bez pozwolenia. Niebawem odbędzie się dział spadku i nie wiem, czy powinien zgłosić przed sądem te bezprawne zmiany – ale jak uniknąć odpowiedzialności? Czy będę miał problemy, chcąc sprzedać moją część?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż ewentualną odpowiedzialność z tytułu przebudowy przedmiotowego budynku bez dokonania przez drugiego współwłaściciela nieruchomości wymaganego zgłoszenia tych robót lub uzyskania pozwolenia na budowę poniósłby właśnie jedynie ten współwłaściciel, gdyż w całym tym procesie tylko on jest inwestorem i to na nim, a nie na innych współwłaścicielach nieruchomości, szczególnie jeżeli nie mieli oni nawet wiedzy o prowadzonych pracach, spoczywa ciężar dochowania wszelkich wymaganych prawem warunków prowadzenia takich prac budowlanych.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Mając powyższe na uwadze, może Pan zarówno podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, czyli np. zwrócić się do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, jak i w drodze działu spadku przekazać Pański udział w tej nieruchomości współwłaścicielowi za stosowną spłatą Pańskiego udziału.

W tym miejscu warto również wskazać, iż kwestia zmian, jakie zaszły na nieruchomości od chwili otwarcia spadku (od chwili śmierci spadkodawcy), nie miałaby dla sądu większego znaczenia, gdyż zgodnie z utrwalonym już stanowiskiem orzecznictwa (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., sygn. akt III CZP 58/74), stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, jego zaś wartość – według cen z chwili dokonania działu.

Sąd byłby zatem zainteresowany tym, w jakim stanie wspomniana nieruchomość była w chwili śmierci spadkodawcy, i mając tak ustalony jej stan faktyczny (czyli m.in. sposób i stan zagospodarowania, ilość i stan znajdujących się na nieruchomości zabudowań itp.), dokonałby, za pomocą biegłego sądowego, wyceny tej nieruchomości w takim stanie według cen z dnia orzekania. Kwestia zatem zmian, jakie zaszły na nieruchomości od tej chwili do dnia orzekania nie ma w zasadzie większego znaczenia i dlatego też sąd nie byłby raczej zainteresowany do bardziej szczegółowego badania tych zmian, w tym, jak pokazuje praktyka, nie badałby również legalności przeprowadzonych prac budowlanych na tej nieruchomości.

Niemniej, gdyby z jakichkolwiek powodów organy nadzoru budowlanego lub sąd zechciały sprawę zbadać, to na swoją obronę przed ewentualną odpowiedzialnością za nielegalne przeprowadzenie prac budowlanych w nieruchomości spadkowej miałby Pan właśnie tę okoliczność, że to nie Pan faktycznie zarządza tą nieruchomością spadkową i to nie Pan inwestycję tę prowadził, a co więcej, o inwestycji tej dowiedział się Pan dopiero po jej zakończeniu. Te argumenty powinny pozwolić Panu na skuteczne odsunięcie od siebie wszelkich konsekwencji, jakie mogłyby ewentualnie wyniknąć z tytułu nielegalnego prac budowlanych czy też przebudowy przedmiotowej nieruchomości spadkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Druga żona a spadek

Mój ojciec niedawno zmarł. Testamentem zapisał mieszkanie swojej drugiej żonie. Żona powiedziała, że chce zapisać mieszkanie mnie lub...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Mój mąż zmarł wiele lat temu. Zostałam na gospodarstwie rolnym z dwoma nieletnimi synami. W lutym odbyła się sprawa o...

Dziedziczenie majątku

Mój ojciec zmarł w 2007 r. Po jego śmierci nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Spadkobierców jest pięcioro – matka i czworo rodzeństwa. Na jakich...

Prawo do mieszkania po mamie

Moi rodzice mieli wspólne mieszkanie. Mama zmarła w 2011 r. W tym samym roku złożyłam wniosek o stwierdzenie praw do spadku i otrzymałam decyzję, iż do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »