Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa do nieruchomości przepisanej na mnie i brata

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-30

Mój ojciec w pierwszym małżeństwie posiadał dwójkę dzieci. Po rozwodzie i powtórnym zawarciu związku małżeńskiego kupił dom, w którym zamieszkał wraz z moją mamą. W tym domu wychowałem się wraz z moim bratem. Z dziećmi ojca z poprzedniego małżeństwa nigdy z bratem nie mieliśmy kontaktu. Kilka lat temu ojciec przepisał darowizną dom na mnie i brata po połowie. Ojciec i matka w akcie notarialnym mają zapewnione mieszkanie. Czyli obecnie właścicielami nieruchomości jesteśmy tylko my z bratem po połowie. Czy po śmierci ojca dzieci z pierwszego małżeństwa będą posiadać jakiekolwiek prawa do nieruchomości, która jest przepisana na mnie i mojego brata?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak wynika z opisu sprawy, ojciec przepisał nieruchomość na rzecz Pana i brata w formie umowy darowizny wraz z ustanowieniem na rzecz jego i małżonki służebności osobistej.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Co się tyczy kwestii zachowku, to wskazać należy, iż zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), „zstępnym (dzieciom, wnukom itp.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Według § 2 art. 991 K.c. „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Resumując powyższe rozważania, wskazać należy, że pozostałym dzieciom ojca przysługuje prawo ubiegania się o zachowek od osób obdarowanych, czyli Pana i brata.  O zachowek można wystąpić w ciągu 5 lat od śmierci spadkodawcy lub od dnia ogłoszenia testamentu.

W kwestii zachowku należy wziąć pod uwagę, prócz art. 991 K.c., także inne przepisy tego kodeksu, w szczególności – art. 993–996.

Według art. 993 K.c. „przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę”.

Według art. 994 § 1 K.c. „przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku”.

Natomiast stosownie do art. 995 K.c. „wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku”.

Reasumując powyższe, w Pana sprawie nie ma znaczenia czas, jaki minie od chwili darowizny do śmierci Pana ojca ,ponieważ w stosunku do dzieci osoby zmarłej nie ma zastosowania 10-letni termin przedawnienia z art. 994 § 1 K.c.

Zachowek będzie liczony według obecnej wartości darowanej nieruchomości, ale według stanu, w jakim była w chwili darowizny (czyli ewentualne remonty, nakłady, które Pan i brat poczyniliście, nie będą zwiększały jej wartości).

Co się tyczy obliczenia zachowku. Podstawę ustalenia sumy stanowiącej zachowek stanowi tzw. substrat zachowku. Substrat zachowku to wartość stanu czynnego spadku wraz z wartością darowizn podlegających doliczeniu.

Aby ustalić wysokość należnego zachowku, należy ustalić wartość aktywów spadku pozostawionego przez spadkodawcę – należy zsumować wartość przedmiotów spadkowych pozostawionych przez niego oraz odjąć od tej kwoty pasywa spadku (długi spadkowe). Do tego należy doliczyć wartość darowizn uczynionych na rzecz uprawnionych do zachowku.

Zachowek wylicza się w następujący sposób:

Wartość spadku ustalona dla potrzeby obliczenia zachowku × (razy) udział danego spadkobiercy wynikający z dziedziczenia ustawowego × (razy) ułamek należnego zachowku – (minus) darowizny (lub wartość majątku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.

Zakładam, że jedynymi spadkobiercami ustawowymi po Pana ojcu będzie jego druga żona (zakładam, że będzie żyła w chwili śmierci ojca) oraz czworo jego dzieci. Małżonkowi nie może przypaść w spadku mniej niż 1/4 udziału, a zatem pozostałe 3/4 spadku po ojcu przypadnie w równych częściach jego dzieciom, czyli każdemu po 3/16 udziału w spadku. Tak więc zachowek dla pozostałych dzieci to 1/2 (gdy na dzień śmierci ojca będą oni pełnoletni oraz zdolni do pracy) lub 2/3 (gdy na dzień śmierci ojca będą nieletni lub niezdolni do pracy) od przysługującemu im udziału spadkowego. Czyli zachowek dla pozostałych dzieci Pana ojca będzie wynosił albo 3/32 albo 1/8 od wartości darowanej nieruchomości. Zakładam, że właścicielem całej darowanej nieruchomości był przed darowizną wyłącznie Pana ojciec.

Jeżeli zatem Pana ojciec nie pozostawi po sobie nic wartościowego w spadku, a jedynym jego majątkiem była darowana Panu i bratu nieruchomość, to właśnie wartość tej nieruchomości, odpowiednio do art. 995 K.c., będzie stanowić podstawę do obliczenia zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »