Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowe odrzucenie spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-09

Złożyłam u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku. Nie ma w nim jednak informacji o innych spadkobiercach ustawowych, a jedynie informacja o moich zstępnych. Teraz, zgłębiając temat odrzucania spadku w imieniu małoletnich dzieci, zauważyłam zapis art. 641 § 2 K.c. Notariusz o nic takiego nie pytał, tylko o moje dzieci. Czy wobec tego prawidłowo odrzuciłam spadek?

Stosownie do art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Jeżeli więc złożyła Pani oświadczenie o odrzuceniu spadku, nie będzie Pani odpowiadała za żadne długi spadkowe. Jednocześnie też nie nabędzie Pani aktywów spadku (jeżeli osoba zmarła, prócz długów, pozostawiła również jakieś przedmioty majątkowe).

Według art. 1020 K.c., spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jeżeli posiada Pani dzieci, to wówczas, w przypadku odrzucenia przez Panią spadku, to Pani dzieci staną się spadkobiercami osoby zmarłej, dziedzicząc przypadający Pani udział w spadku, który Pani odrzuciła. Zatem one również powinny odrzucić spadek – jeżeli są małoletnie – oświadczenie w ich imieniu powinna złożyć Pani, jako ich przedstawiciel ustawowy, za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego. Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna, ponieważ złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci małoletnich jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami i majątkiem dziecka.

Co się tyczy treści oświadczenia sporządzonego przez notariusza – proszę się nie obawiać o jego prawidłowość. Analiza wymaganych danych takiego oświadczenia wynikająca z art. 641 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego daje podstawę do stwierdzenia, że nie wszystkie wymienione tam elementy stanowią istotne – z punktu widzenia ważności oświadczenia – składniki jego treści. Poza danymi stwierdzającymi, że oświadczenie złożyła osoba uprawniona, wskazana została osoba spadkodawcy oraz zachowana została treść oświadczenia odnosząca się bezpośrednio do przyjęcia lub odrzucenia spadku – pozostałe elementy sąd spadku może uzupełnić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (tak: A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi..., s. 147 i J. Pisuliński, Niektóre problemy..., s. 67 i n.). Oznacza to, że pozostałe elementy nie są obligatoryjne dla ważności złożonego oświadczenia. Zresztą notariusz wskazał Pani dzieci jako te, na które przechodzi odrzucany przez Panią udział w spadku i to wystarcza.

Opis sprawy z maja 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprawy spadkowe

Pięć miesięcy temu zmarła nasza mama. Mieszkała z tatą we własnościowym mieszkaniu. Tata figuruje na liście lokatorów, więc chyba też jest...

Czy można załatwić sprawę poza sądem?

Mam sprawę dotyczącą spadku. Zmarła mama, ojciec żyje. Jest dwoje braci. W jaki sposób można załatwić sprawę związaną ze spadkiem części mamy?...

Przekazanie nieruchomości w tajemnicy

Sąd przyznał nam po śmierci ojca prawo do spadku – tj. mamie i trojgu rodzeństwa. Siostra w pewnym momencie w tajemnicy zaprowadziła mamę...

Los udziału w nieruchomości od rodziców

Jestem 8 lat po rozwodzie, niedawno zmarł mój były mąż. W trakcie małżeństwa dostaliśmy od moich rodziców działkę. Jaki jest teraz los tej...

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

Przy próbie sprzedaży działki wyszło na jaw, że należała do mojego ojca

Tydzień temu dowiedziałem się, że odziedziczyłem półhektarową działkę po ojcu, który zmarł 12 lat temu. On ją odziedziczył po swoim ojcu. Ten fakt...

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał

W 1997 r. zmarła moja mama, a rok późnie tata. Znalazłem w dokumentach akt własności ziemi z 1975 r., w którym rodzice wraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »