Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo dzieci do domu rodziców po śmierci matki

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-12-22

Moja mam zmarła 3 lata temu. Ojciec poznał dwa miesiące po jej śmierci nową kobietę, a po 5 miesiącach ta kobieta z nim zamieszkała. Jest nas 4 rodzeństwa. Ja mieszkam za granicą, ale nadal jestem zameldowana w Polsce w domu rodziców. Ojciec twierdzi, że to jest jego krwawica i że nie mamy żadnego prawa do tego domu. Zabrał również moje łóżko i oddal dziecku tej nowej kobiety. Czy dom rodziców po śmierci matki rzeczywiście należy tylko do ojca? Co mogę z tym z robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani ojciec nie ma racji, bowiem jeżeli dom należał przed śmiercią Pani mamy zarówno do niej, jak i do Pani ojca, to po śmierci mamy należy się Pani część domu (jak również Pani rodzeństwu) jako spadek po mamie. Aby uregulować sprawy spadkowe po mamie i aby odziedziczyła Pani po niej spadek, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej może wnieść każdy ze spadkobierców, czyli albo Pani, albo któreś z Pani rodzeństwa. Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej.

Wniosek taki powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestnicy postępowania),
  • imię i nazwisko zmarłej, datę i miejsce (miejscowość) jej śmierci oraz jej ostatnie miejsce stałego zamieszkania,
  • akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłą osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn nieżonatych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla mężczyzn żonatych;
  • odpis skrócony aktu zgonu mamy;
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane);
  • testament, jeżeli był sporządzony.

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego – muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli jeszcze spadku między spadkobierców, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.

Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej po mamie o odziedziczeniu po niej udziału we własności domu będzie Pani formalnie i zgodnie z prawem jego współwłaścicielem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki