Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do mieszkania po mamie

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2013-09-16 • Aktualizacja: 2022-01-17

Moi rodzice mieli wspólne mieszkanie. Mama zmarła w 2011 r. W tym samym roku złożyłam wniosek o stwierdzenie praw do spadku i otrzymałam decyzję, iż do spadku jestem powołana wraz z ojcem. W efekcie należy mi się połowa spadku po mamie, a ojcu – druga połowa. Niestety ojciec nie chce, abym figurowała w dokumentach jako współwłaścicielka mieszkania. Sam chce decydować o lokalu, np. w kwestii wynajmu. Jak walczyć o prawo do mieszkania po mamie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do mieszkania po mamie

Współwłasność mieszkania po zmarłej

Jako że nabyła Pani spadek po zmarłej mamie, ojciec nie może pozbawiać Pani przysługującego Pani prawa. Ponieważ nie dokonali Państwo działu spadku i nie podzielili faktycznie masy spadkowej pozostałej po mamie, jesteście współwłaścicielami wszystkich rzeczy pozostawionych przez mamę. W związku z powyższym winna Pani być ujawniona w księdze wieczystej mieszkania.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece stanowi w art. 1, iż księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości jest podstawą bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Jest to zasadniczy cel i główna funkcja ksiąg wieczystych.

Aby więc księga wieczysta odzwierciedlała rzeczywisty stan faktyczny, winna Pani dokonać wpisu swego prawa do księgi wieczystej mieszkania.

Wpis prawa własności mieszkania do księgi wieczystej

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy wpis do księgi wieczystej może nastąpić, gdy osoba, której prawo ma być wpisem dotknięte, jest lub zostaje jednocześnie wpisana do księgi wieczystej jako uprawniona. Jednakże do ujawnienia właściciela wystarcza, aby następstwo prawne po osobie wpisanej jako właściciel zostało wykazane odpowiednimi dokumentami. Podstawą wpisu są:

  1. akty notarialne konieczne w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości: sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępnej, w tym także zawieranej w drodze oferty i przyjęcia oferty oraz w momencie zawarcia umowy o dział spadku, do którego należy nieruchomość (art. 1037 Kodeksu cywilnego, w skrócie: K.c.),
  2. decyzje administracyjne,
  3. orzeczenia sądowe – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 K.c.),
  4. inne dokumenty.

W związku z tym winna Pani najpierw uzyskać z sądu spadku odpis postanowienia o nabyciu spadku wraz z klauzulą jego prawomocności, a następnie złożyć wniosek w wydziale ksiąg wieczystych o dokonanie wpisu Pani prawa własności. Do wniosku należy dołączyć oryginał postanowienia sądu o nabyciu spadku. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Dokonanie przez Panią wpisu do księgi wieczystej zabezpieczy Pani interesy na wypadek, gdyby ojciec bez Pani zgody usiłował sprzedać mieszkanie. Zgodnie bowiem z art. 5 w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Proszę pamiętać, iż jako współwłaścicielka ma Pani takie samo prawo jak ojciec do korzystania z mieszkania; decyzje, takie jak wynajem lub sprzedaż mieszkania, muszą być podjęte przez Was wspólnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »