Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pieniędzy zmarłej babci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-02

Kilka miesięcy temu zmarła moja babcia. Mieszkałem z babcią przez ok. 11 lat. Upoważniła mnie do odbioru jej renty. Dodatkowo zarządzałem gotówką zgromadzoną przez babcię, inwestując ją w lokaty. Teraz syn babci żąda połowy oszczędności babci. Czy wspomniany syn ma prawo do tych pieniędzy, jeżeli przez cały czas z babcią mieszkałem tylko ja, a on jedynie czasami odwiedzał babcię?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady oszczędności zgromadzone na rachunku lub lokacie bankowej pozostałe po osobie zmarłej wchodzą do masy spadku. Są dziedziczone zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Z pytania nie wynika, czy babcia pozostawiła testament na wypadek swojej śmierci, a więc zakładam, że w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do § 1 art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.) w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Zgodnie zaś z § 2 art. 931 K.c., jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Po śmierci babci spadek po niej będą dziedziczyć jej dzieci (ewentualnie wnuki, prawnuki, jeśli dziecko babci nie dożyło otwarcia spadku po zmarłej).

W takiej sytuacji wypłata środków zgromadzonych na rachunku bankowym na rzecz spadkobierców może nastąpić tylko po przeprowadzeniu postępowania spadkowego, a więc wtedy, gdy przedstawią oni postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Wypłata na rzecz każdego ze spadkobierców następuje w proporcji właściwej do nabytego udziału spadkowego.

Wyjątkiem od tej zasady jest dokonanie przez posiadacza rachunku (czyli babcię) wskazania osoby, która po jego śmierci ma otrzymać złożone na rachunku pieniądze. Posiadacz rachunku określa taką osobę w umowie rachunku bankowego. Jeśli na tej podstawie określona osoba wskazana przez posiadacza rachunku uzyska pieniądze, to nie dolicza się ich do spadku.

Zgodnie z art. 922 § 2 K.c. do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Natomiast art. 56 Prawa bankowego stanowi, iż w razie śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z tego rachunku określoną kwotę osobie, którą posiadacz wskazał w umowie.

Jeżeli więc zmarła babcia wskazała w umowie rachunku bankowego, że środki zgromadzone na koncie będą przysługiwać Panu, to pieniądze te przysługują tylko Panu – pieniądze te nie wchodzą w skład spadku, a co za tym idzie, nie musi Pan dzielić się nimi z synem zmarłej. Jeśli babcia nie wskazała Pana w umowie rachunku bankowego, to niestety pieniądze przypadną ustawowemu spadkobiercy babci niezależnie od tego, kto mieszkał z babcią i dbał o inwestowanie jej pieniędzy.

Syn zmarłej babci będzie mógł – po uzyskaniu postanowienia sądowego o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia – udać się do banku i zażądać wypłaty pieniędzy. Bank będzie musiał wypłacić mu kwotę pieniędzy zgodną z jego udziałem w spadku po zmarłej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dział spadku a sfałszowana darowizna

Dwa miesiące temu zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłej babci. Przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z postanowieniem sądowym...

 

Darowizna mieszkania otrzymanego ze spadku

Darowizna mieszkania otrzymanego ze spadku

Brat otrzymał w spadku od siostry (na mocy testamentu) mieszkanie, które chce przekazać swojej córce. Córka planuje je sprzedać i kwotę...

Postępowanie zgodne z wolą zmarłego

Niedawno zmarł mój tata. Jestem w posiadaniu jego potwierdzonego notarialnie testamentu, w którym jedynym spadkobiercą ustala moją siostrę, która...

 

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?

Toczy się sprawa spadkowa po zmarłym rok temu tacie. Uprawnieni do spadku są: mama, ja oraz przyrodnia siostra (miała inną matkę). Moje pytanie dotyczy...

 

Zarządzanie nieruchomością spadkową

Po śmierci mamy odziedziczyliśmy z rodzeństwem po 1/3 domu (nie ma podziału tego domu). Tata ma dożywotnią możliwość mieszkania w domu, obecnie...

 

Roszczenia brata po śmierci mamy i próby szantażu

Moi rodzice mieli mieszkanie, ale należało ono wyłącznie do ojca. Mama zmarła w 2009 r., tata sprzedał mieszkanie i kupił inne (potem znów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »