Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próba pozbawienia majątku spadkowego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-08-25

Moi rodzice zmarli w 2007 r. i nie zostawili testamentu. Spadkiem po nich było mieszkanie. Wraz z siostrą notarialnie przyjęłyśmy spadek po połowie. Po roku moja siostra stwierdziła, że nic mi się nie należy. Czy może doprowadzić do przejęcia całego spadku? Co mam robić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż wraz z siostrą jest Pani spadkobiercą ustawowym zmarłym rodziców (spadkodawców). Polski Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) przyjął określony porządek dziedziczenia ustawowego. Zgodnie bowiem z treścią Art. 931:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Ze stanu faktycznego nie wynika, które z rodziców zmarło pierwsze, wnioskuję, jednak, iż śmierć nastąpiła w krótkich odstępach czasu w roku 2007.

Oznacza to, iż zarówno siostra, jak i Pani dziedziczycie w częściach równych. Pani udział w majątku spadkowym wynosi 50%. Z opisu stanu faktycznego wynika, że złożyła Pani oświadczenie o przyjęciu spadku w formie notarialnej, co skutkowało wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie ma możliwości pozbawienia Pani majątku. Konieczne jest poprowadzenie działań proceduralnych zmierzających do działu spadku. Dział spadku może być dokonany w drodze umownej lub w drodze postępowania sądowego. Umowny dział spadku w przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, wymaga formy aktu notarialnego i Pani obecności. Nie ma więc możliwości, aby w drodze umownej została Pani pozbawiona prawa własności lokalu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku sądowego działu spadku. Ustawa przewiduje, iż uczestnikami postępowania są spadkobiercy. Sprawa dotyczy spadkobierców i toczy się między spadkobiercami. Potwierdza to treść art. 510:

„§ 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu”.

Siostra obowiązana byłaby wskazać Pani adres za granicą. Z urzędu sąd przeprowadza dochodzenie, czy miejsce pobytu zainteresowanego jest znane, a jeśli nie – również z urzędu – wyznacza kuratora. Jeżeli zatem wnioskodawca wskazał we wniosku błędne adresy osób zainteresowanych i wadliwości tej – mimo wezwania sądu – nie usunął, sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6, lecz po ewentualnym dalszym dochodzeniu powinien ustanowić kuratora.

Kuratora wyznacza (ustanawia) sąd orzekający, przewodniczący posiedzenia albo referendarz na podstawie art. 143 i 144 w zw. z art. 510 § 2 i art. 13 § 2 (orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 lutego 1961 r., sygn. akt 4 CR 962/60, LexPolonica nr 317162, OSN 1962, nr 1, poz. 36).

Pominięcie Pani udziału w postępowaniu sądowym stanowiłoby poważne naruszenie przepisów postępowania sądowego. Stanowiłoby to podstawę dla wznowienia ewentualnego postępowania sądowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »