Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-03-20

Od ponad 10 lat mieszkam w domu mojego partnera, żyjąc w związku pozamałżeńskim. Ostatnio mój partner zmarł. Z poprzedniego związku ma dorosłe dzieci, z żoną był po rozwodzie. Czy mam jakieś prawo do jego domu?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Przedstawiona przez Panią sytuacja jest skomplikowana pod wieloma względami. Prawo polskie w żaden sposób nie reguluje bowiem prawnie stosunku konkubinatu.

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

Według art. 931 K.c. „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak wynika z opisu sprawy po zmarłym Pani konkubencie spadek dziedziczą jego dzieci. Prawo polskie nie przewiduje dziedziczenia ustawowego przez konkubentów.

Ustawa zapewnia jednakże możliwość zamieszkiwania w lokalu przez oznaczony czas przez konkubenta/konkubinę osoby zmarłej. Zgodnie bowiem z art. 923 K.c.:

„§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.”

Wobec powyższego jedynymi spadkobiercami po zmarłym są jego dzieci. Mogą oni żądać opuszczenia przez Panią domu po upływie 3 miesięcy od dnia śmierci Pani partnera. Wymaga to jednak przeprowadzenia sprawy sądowej, czyli spadkobiercy muszą mieć akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, żeby udowodnić, że są współwłaścicielami spadku po zmarłym (w tym i domu).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »