Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem dziedziczenia w związkach pozamałżeńskich

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-03-20

Od ponad 10 lat mieszkam w domu mojego partnera, żyjąc w związku pozamałżeńskim. Ostatnio mój partner zmarł. Z poprzedniego związku ma dorosłe dzieci, z żoną był po rozwodzie. Czy mam jakieś prawo do jego domu?

Przedstawiona przez Panią sytuacja jest skomplikowana pod wieloma względami. Prawo polskie w żaden sposób nie reguluje bowiem prawnie stosunku konkubinatu.

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

Według art. 931 K.c. „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak wynika z opisu sprawy po zmarłym Pani konkubencie spadek dziedziczą jego dzieci. Prawo polskie nie przewiduje dziedziczenia ustawowego przez konkubentów.

Ustawa zapewnia jednakże możliwość zamieszkiwania w lokalu przez oznaczony czas przez konkubenta/konkubinę osoby zmarłej. Zgodnie bowiem z art. 923 K.c.:

„§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.

§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.”

Wobec powyższego jedynymi spadkobiercami po zmarłym są jego dzieci. Mogą oni żądać opuszczenia przez Panią domu po upływie 3 miesięcy od dnia śmierci Pani partnera. Wymaga to jednak przeprowadzenia sprawy sądowej, czyli spadkobiercy muszą mieć akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, żeby udowodnić, że są współwłaścicielami spadku po zmarłym (w tym i domu).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza

Niedawno zmarła nasza mama. Spadkobiercami są: ja (córka), brat i tata. Wraz z bratem chcemy, by spadek otrzymał w całości tata. Jak...

Kwota pozostała po zmarłym mężu

Niedawno zmarł mój mąż. Pozostały wspólnie zaoszczędzone pieniądze na moim koncie (jestem jego właścicielką, mąż był pełnomocnikiem). Nie mamy...

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Problem ze spadkiem

W 2002 roku zmarła nasza mama. Rok później odbyła się sprawa spadkowa. Wniosek został złożony w związku z dziedziczeniem mieszkania. Na sprawie...

Porządek dziedziczenia, czyli jak dziedziczymy po ojcu?

Zmarł mój ojciec, pozostawiając po sobie dom na wsi i kilka hektarów ziemi. Matka i my (2 siostry i dwóch braci) nie mieszkaliśmy z ojcem,...

Mieszkanie lokatorskie po śmierci konkubiny

Mój brat przez 15 lat zamieszkiwał ze swoją partnerką w jej mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim, razem z synem kobiety. Niedawno konkubina zmarła....

Pieniądze w spadku

1 lipca sprzedałam nieruchomość mojego męża. 6 lipca mąż zmarł. Należność za sprzedaną nieruchomość wpłynęła, zgodnie z zapisem w akcie...

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?

Jestem w posiadaniu wyroku sądu z 1958 r., który przyznaje mojej już nieżyjącej babci prawo do odziedziczenia nieruchomości w pewnym mieście...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »