Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problematyczny zachowek

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-03

W drodze testamentu zostałam spadkobierczynią spadku w całości. Ojciec na krótko przed śmiercią ożenił się, co spowodowało, że spadek został uszczuplony o pieniądze uzbierane przez ojca jeszcze przed ślubem oraz o inne wartościowe rzeczy. Czy tej żonie należy się też zachowek? Jeśli tak, czy też w ustawowej wysokości? Czy innym ustawowym spadkobiercom przy obliczaniu zachowku, o który upomnieli się słownie, mogę odliczyć koszty otrzymania i utrzymania spadku? Czy zapłacę podatek?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności zasadne jest uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani ojcu lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Wskazuje Pani, że na mocy ustawy do spadku powołana byłaby Pani i żona ojca (Pani macocha). Ojciec sporządził jednak testament, który skutkuje nabyciem spadku wyłącznie przez Panią. Macocha ma zatem prawo do zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Macocha ma zatem prawo do zachowku, połowa z tego, co by jej się należało, gdyby nie było testamentu. Nie zakładam, że macocha jest osobą trwale niezdolną do pracy, bowiem wówczas miałaby prawo do 2/3 tego, co miało jej przypaść z ustawy.

Sam fakt, że środki znalazły się na rachunku wspólnym Pani ojca, jeszcze sam przez się nie powoduje, że środki te objęte są ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Proszę ustalić, czy środki te został wpłacone na wspólny rachunek bankowy, czy też macocha została dopisana do rachunku ojca. Nadto zasadne jest ustalenie, czy w trakcie trwania małżeństwa została zawarta przez Pani ojca i macochę umowa na mocy której rozszerzona została ustawowa wspólność majątkowa o przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa. Jeżeli nie, wówczas środki pieniężne zgromadzone na rachunku w mojej ocenie są majątkiem osobistym ojca, który podlega dziedziczeniu i od którego winien być liczony zachowek.

Pani jest wyłącznym właścicielem majątku spadkowego i nie może Pani obciążać kosztami jego utrzymania spadkobierców ustawowych, a tym samym nie może Pani potrącać tychże kosztów z zachowku.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zasadne jest zatem ustalenie, jaki był stan rachunku bankowego na dzień zawarcia małżeństwa, a jaki na dzień śmierci. Należy przy tym ustalić, czy Pani ojciec dokonał darowizny na rzecz swojej żony środków na które Pani wskazuje. Jeżeli macocha będzie wskazywała na darowiznę proszę udać się do Urzędu Skarbowego i to sprawdzić. Proszę nie prosić macochy o przedłożenie zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego, albowiem na to jest 6 miesięcy, a zatem jeżeli termin ten nie upłynął jeszcze mogłaby Pani zamknąć drogę do zarzutu.

Podatek od niewypłaconych podatków nie powinien być naliczony, gdyż roszczenie zachowkowe jest dobrowolne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy rodzeństwo ma prawo do zachowku?

Czy rodzeństwo ma prawo do zachowku? Ja i mój mąż nie posiadamy dzieci. Mąż ma siostrę i brata, natomiast ja mam dwie siostry...

Jak darowizna wpływa na prawo do zachowku?

Dostałam darowiznę od rodziców (działkę budowlaną). Czy po ich śmierci będę musiała zapłacić rodzeństwu zachowek? Jeśli tak, to jak liczy się...

Wydziedziczone wnuki i zachowki dla prawnucząt

Babcia miała dwoje dzieci – syn zmarł w 1994 r. bezpotomnie, był rozwodnikiem, córka – nasza matka – również nie żyje (zmarła...

Zabezpieczenie majątkowe dzieci jeszcze przed śmiercią

Mamy z mężem dwoje dzieci i małą wnuczkę. Chcemy uporządkować sprawy majątkowe tak, aby po naszej śmierci nie wystąpił problem zachowku. Jak to...

Przepisanie mieszkania synowi a zachowek dla dzieci zmarłej córki

Miałam dwoje dzieci. Córka zmarła w 2011 roku. Po córce zostało dwoje dzieci. Mamy z mężem mieszkanie własnościowe, które chcemy zapisać po...

Mieszkanie od ojca a zachowek

Mój tata darował mi mieszkanie, będąc wdowcem. Potem ożenił się drugi raz. Czy mojej macosze należy się zachowek z tego mieszkania?

Żądanie zachowku przez przyrodnie rodzeństwo

Dostałem nieruchomość rolna od ojca w formie darowizny 18 lat temu. W 2011 roku ojciec sporządził u notariusza klauzulę o wyłączeniu tej...

Jak najszybciej załatwić zachowek i odciąć się od rodziny?

Ojciec zmarł 5 lat temu, nie zostawił testamentu. Mama zmarła w tym roku i wszystko przepisała na moje dwie siostry. Notariusz był załatwiony przez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »