Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Procedura nabycia spadku przez krewnych

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-06-20

Moi dziadkowie zmarli, pozostawiając nieruchomość. Dzieci dziadków (mój tata i wujek) też nie żyją. Żyje tylko żona wujka, która nie miała z nim dzieci. Wystąpiłem do sądu o rozpoczęcie procedury nabycia spadku, wskazałem też ciocię jako spadkobiercę. Czy ona musi dodatkowo wystąpić z wnioskiem o postępowanie spadkowe w swojej miejscowości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co prawda, spadkobierca nabywa spadek z mocy ustawy w chwili śmierci spadkodawcy, nie jest to jednak nabycie definitywne. Dlatego też złożył Pan wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych dziadkach i tacie, aby otrzymać dokumenty potwierdzające Pana prawa do spadku.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.

Z pytania wynika, że w grę wchodziłoby stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach – po zmarłych dziadkach, Pana tacie i wujku.

W zasadzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien dotyczyć nabycia spadku po jednym, określonym spadkodawcy. Obowiązujące przepisy nie wyłączają jednak możliwości połączenia kilku wniosków i rozpoznania ich w jednym postępowaniu. Możliwe jest więc połączenie postępowania i wydanie postanowienia odnośnie kilku osób kolejno po sobie dziedziczących.

W jednym wniosku można więc domagać się stwierdzenia nabycia spadku po dziadkach i Pana tacie. Dopuszczalne jest takie połączenie żądań, pod warunkiem że właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego żądania. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W związku z tym, w Pana sprawie możliwe będzie przeprowadzenie obu postępowań w ramach jednego wniosku.

Co się tyczy zmarłego wujka, to niestety żona zmarłego musi przeprowadzić sprawę w sądzie właściwym miejscowo ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wujka lub u notariusza.

Jeśli wujek z ciotką nie mieli dzieci, a wujek dodatkowo nie pozostawił testamentu na rzecz żony, to będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych) spadkodawcy;
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Z powyższego wynika, że jeśli żyją rodzice wujka, to będą dziedziczyć wraz z małżonką zmarłego. Jeśli rodzice wujka nie żyją, to w ich miejsce wejdzie rodzeństwo zmarłego (lub ich zstępni). Tak czy inaczej musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe po śmierci wuja.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a dług w banku

Moje dzieci odziedziczyły spadek z dobrodziejstwem inwentarza . Ich udziały w spadku po dziadku to 50% (drugą połowę dziedziczy ich babcia)....

 

Postępowanie o nabycie spadku po rodzicach

Rodzeństwo odziedziczyło spadek po rodzicach. Siostra chce przejąć całość, ale wniosek do sądu, który rozpoczął postępowanie o nabycie...

 

Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku

Ojciec zmarł 4.04.2003 r. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano w marcu 2008 r. (szczegóły w załączniku). Cały majątek...

 

Postępowanie spadkowe i skłócone rodzeństwo

W 2010 r. zmarł nasz ojciec, trzy lata później – mama. Jest nas troje rodzeństwa – ja i dwie siostry. Otrzymałem 11 lat temu...

 

Spełnienie woli zmarłej dotyczącej rozporządzenia mieszkaniem

Opiekuję się mieszkaniem, którego właścicielem była moja krewna. Mieszkanie otrzymała jako darowiznę od swojego taty, nie ma ono aktu własności –...

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

 

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »