Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie sprawy spadkowej przez notariusza

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-27

Ojciec zmarł 10 lat temu, wraz z siostrą odziedziczyłyśmy mieszkanie po nim, poświadczenie dziedziczenia otrzymałam rok temu. Kilka miesięcy temu natomiast zmarła nasza mama. Czy możemy otrzymać poświadczenie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza (część po mamie, bo dotyczy to tego samego mieszkania)? Zależy nam na prowadzeniu sprawy przez notariusza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani pytania wynika, że sprawy spadkowe zostały załatwione jedynie po Pani ojcu. Aby zatem wraz z siostrą mogła Pani stać się właścicielką całości mieszkania, musi Pani uregulować prawnie kwestię dziedziczenia również po swojej matce. W tym miejscu od razu zastrzegam, że postępowanie spadkowe po Pani matce i po Pani ojcu to dwa zupełnie odrębne w świetle prawa postępowania. Oznacza to, że jeżeli np. po ojcu przyjęła Pani spadek wprost, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby po matce przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nawet jeżeli w skład obydwu spadków wchodzi ta sama nieruchomość. Proszę bowiem mieć na uwadze, że po śmierci ojca uzyskała Pani tylko udział w połowie nieruchomości należącej do Pani ojca, natomiast druga połowa była cały czas własnością Pani mamy. Dopiero teraz po śmierci mamy stała się Pani z siostrą współwłaścicielką połowy należącej do Pani mamy i może Pani z tą częścią zrobić, co Pani tylko chce, czyli sprzedać, darować, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza bądź w ogóle odrzucić spadek.

Z Pani pytania wynika, że jest Pani zainteresowana przeprowadzeniem sprawy spadkowej przed notariuszem.

Po pierwsze do notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi osobiście, wówczas notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia.

Obowiązkowym warunkiem przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza jest osobiste stawiennictwo jednocześnie wszystkich spadkobierców. Inaczej niż w postępowaniu sądowym nie ma tu możliwości, aby któryś ze spadkobierców działał przez pełnomocnika.

Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie urzędu miejskiego/gminy),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
 • testament spadkodawcy, jeśli taki jest,
 • od 20 lutego 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075) notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta, w związku z powyższym na spadkobiercach ciąży obowiązek wskazania wszystkich nieruchomości, których właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem wieczystym / uprawnionym / współuprawnionym był spadkodawca poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości i sądu, który tą księgę prowadzi.

Po przedłożeniu wyżej wskazanych dokumentów wybranemu notariuszowi umawia się Pani z tym notariuszem na termin dokonania poświadczenia dziedziczenia - zazwyczaj termin potrzebny notariuszowi na przygotowanie tej czynności nie przekracza kilku dni. Jeżeli od dnia śmierci spadkodawcy nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia notariusz umieści oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone (art. 95c § 3). Ponieważ zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie wymaga on dodatkowego czasu dla swej skuteczności – jest skuteczny od chwili zarejestrowania go przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD), co następuje bezpośrednio po jego sporządzeniu.

Koszty związane z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia zależą od liczby osób stawiających do aktu oraz od zakresu czynności dokonywanych przez notariusza i wynoszą za:

 • protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 • protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku (jeżeli od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie upłynęło sześć miesięcy, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone) – 50 zł od każdej osoby składającej oświadczenie,
 • protokół dziedziczenia – 100 zł,
 • akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł,
 • wypisy – w zależności od ich liczby oraz liczby stron (strona – 6 zł).

W celu wyliczenia dokładnego wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia warto skontaktować się z konkretną kancelarią notarialną.

Proszę pamiętać, że na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma Pani 6 miesięcy od chwili śmierci Pani mamy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prawa konkubenta do spadku

Niedawno zmarła moja partnerka, która nigdy nie rozwiodła się z mężem (ma z nim dwoje dorosłych dzieci). Partnerka cztery lata przed śmiercią...

 

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

 

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić?...

 

Ile procent spadku należy się innym spadkobiercom?

Dziadek z babcią mieli wspólne gospodarstwo (dom z budynkami gospodarczymi, lasy). Po śmierci babci, która nie pozostawiła testamentu, zostało 5...

 

Jak założyć sprawę spadkową?

Jak założyć sprawę spadkową?

Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu, ja jestem jedyną spadkobierczynią – rodzeństwa nie mam, mama dawno nie żyje. Tata...

Nieprzeprowadzone postępwanie spadkowe i problem ze zbyciem gruntów

Mój ojciec zmarł 20 lat temu, do tej pory nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Rodzice wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne, ale dwa lata po...

 

Jak dziedziczy adoptowany?

Mój syn początkowo przebywał u nas w ramach rodziny zastępczej. Cztery lata temu został usynowiony i nosi tylko nasze nazwisko. Obecnie ma 19...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »