Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się zachowku po latach a przedawnienie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2013-06-25

W marcu 2008 r. nabyłam spadek po mężu (nasze wspólne mieszkanie i 8-letni samochód). Dziedziczenie odbyło się na podstawie testamentu. Czy syn męża z pierwszego małżeństwa może domagać się teraz zachowku po latach? Wydaje mi się, że to roszczenie jest przedawnione. Dodam, że mąż miał troje dzieci: syna z pierwszego małżeństwa oraz dwie córki (nasze wspólne).

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Syn spadkodawcy z pierwszego małżeństwa, co do zasady, ma prawo do zachowku po swoim ojcu, jeśli nie został przez niego wydziedziczony w testamencie, podobnie jak pozostałe dzieci. Jednak prawdopodobnie w tej sprawie doszło już do przedawnienia roszczenia o zachowek, o czym niżej.

Jak stanowi przepis art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), zstępnym (dzieciom, wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). W świetle powyższego syn męża ma prawo do zachowku w wysokości 1/2 albo 2/3 udziału spadkowego, jaki by otrzymał, gdyby dziedzicząc z ustawy, mógł nabyć majątek po ojcu. Gdyby doszło do dziedziczenia na podstawie ustawy, to do spadku doszłaby Pani oraz troje dzieci spadkodawcy, każde z Was w udziale 1/4 (art. 931 § 1 K.c.).

Do 23 października 2011 r. termin przedawnienia roszczenia o zachowek wynosił trzy lata od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 K.c.), zatem proszę koniecznie ustalić, kiedy w Państwa sprawie został otwarty i ogłoszony testament męża, gdyż ten dzień decyduje o powstaniu i pierwszym dniu biegu terminu przedawnienia roszczenia syna męża z pierwszego małżeństwa. Można to zrobić w sekretariacie sądu poprzez przejrzenie akt sprawy spadkowej; zapewne będzie to dzień wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Jako wnioskodawczyni lub uczestniczka ma Pani prawo dostępu do akt postępowania w dowolnym czasie, także po przeniesieniu tych akt do archiwum sądowego (co raczej już nastąpiło wobec upływu ponad czterech lat od zakończenia postępowania).

Konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy, wskazanej w treści postanowienia sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Sugeruję pobrać kopię protokołu rozprawy, podczas której doszło do otwarcia i ogłoszenia testamentu. Jest to możliwe zarówno w sekretariacie sądu, na pisemny wniosek, jak i w archiwum; koszt – 1 zł za stronę, ewentualnie 6 zł za stronę, jeśli będzie to kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (art. 77 i 78 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Znaki opłaty sądowej należy nakleić na wniosek. Dysponując dowodem, kiedy rozpoczął się bieg terminu przedawnienia roszczenia syna męża o zachowek, może Pani bronić swego stanowiska i konsekwentnie odmawiać zapłaty, także przed sądem.

Przykładowo, gdyby testament został ogłoszony w dniu 31 marca 2008 r., to roszczenie syna męża przedawniło się z dniem 31 marca 2011 r. i nie musi Pani już zaspokajać żądań pasierba. Jeśli teraz wytoczy on przeciwko Pani proces cywilny o zachowek, proszę podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, a sąd wskutek uznania zasadności tego zarzutu oddali powództwo w całości, obciążając kosztami procesu na Pani rzecz stronę powodową (syna męża), jako stronę przegrywającą proces.

Od 23 października 2011 r. termin przedawnienia roszczeń o zachowek jest dłuższy i wynosi pięć lat od ogłoszenia testamentu. Jeśli jednak przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. nowelizującej Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 85, poz. 458) roszczenia już uległy przedawnieniu, nie może mieć zastosowania termin dłuższy i syn męża nie może wywodzić dla siebie korzystnych skutków prawnych z tej zmiany ustawowej. Tylko gdyby przed 23 października 2011 r. jego roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu, zastosowanie miałby termin pięcioletni, a w konsekwencji brzmienie przepisu po nowelizacji, wydłużające termin przedawnienia roszczenia o zachowek.

Na marginesie informuję, iż podstawą obliczenia zachowku jest suma połowy wartości lokalu mieszkalnego (druga połowa należy się Pani na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej) oraz wartości 8-letniego samochodu, które to przedmioty nabyła Pani w drodze dziedziczenia po mężu, ewentualnie powiększona o inne dobra majątkowe, jakie pozostawił mąż (np. środki na rachunkach bankowych, co do których spadkodawca nie uczynił dyspozycji na wypadek śmierci). Od tej sumy obliczyć trzeba wartość pieniężną 1/4 udziału, która należałaby się pasierbowi, gdyby dziedziczył po ojcu z ustawy, a następnie obliczyć 2/3 lub 1/2 z tej 1/4 wartości (zależnie od tego, czy syn jest trwale niezdolny do pracy).

 

 

*Stan prawny z dnia 11.07.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Domaganie się wypłaty zachowku przez wnuka spadkodawcy

Ojczym mojego męża zapisał mi cały spadek w postaci działki rolnej. Wnuk spadkodawcy domaga się jak najszybszej wypłaty zachowku. Jak się dowiedziałam,...

 

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Moja babcia zmarła 20 lat temu. Nie zostawiła testamentu, bo zmarła nagle, ale zawsze powtarzała, że przekaże mi swoje mieszkanie (byłam jej ukochaną...

 

Czy ojciec może mnie wydziedziczyć?

Moja mama nie żyje od kilku lat. Nie rozumiem mojego ojca. Nie zgadzamy się w kilku sprawach, a on chce mnie wydziedziczyć. Tak naprawdę nie ma żadnego powodu,...

 

Czy można uniknąć zachowku?

Moja mama postanowiła, że przepisze w testamencie cały dom na mnie. Czy można uniknąć wypłacenia zachowku na rzecz brata...

 

Nieruchomość w testamencie a zachowek

Moja teściowa, która zmarła w ubiegłym roku, zapisała w testamencie nieruchomość mojej córce. Otwarcie testamentu nastąpiło na początku tego roku....

 

Kiedy zachowek ulega przedawnieniu?

Moja matka zmarła w 1996 r., ojciec – w 2009 r. Przed śmiercią przekazali w darowiźnie mojej siostrze dom i działkę; ja nie...

 

Zachowek dla rodzeństwa po bezdzietnym bracie

Zachowek dla rodzeństwa po bezdzietnym bracie

Brat był wdowcem i nie miał dzieci. Po jego śmierci zostało rodzeństwo. Brat napisał testament w którym przekazał mieszkanie krewnej swojej...

Rozliczenia między rodzeństwem po śmierci rodziców

W 1999 r. rodzice podarowali mi dom w zamian za dożywotnią służebność. W domu od lat z mężem dokonujemy remontów i modernizacji. Mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »