Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-08-07

Zmarła osoba, pozostawiając następujących krewnych: 1 syn, matka i 2 siostry. Spadek strony chcą zgodnie pozostawić 1 siostrze. Czy można to przeprowadzić notarialnie, czy trzeba iść z tym do sądu? Czy wskazana siostra może przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy musi wprost?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, to wówczas mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie ustawowe opiera się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. Zasady dziedziczenia ustawowego określają przepisy art. 931–940 Kodeksu cywilnego.

Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym należą małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa, dziadkowe, zstępni dziadków (wujostwo, stryjostwo) oraz gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

Z mocy ustawy w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. 

Zatem jeżeli osoba zmarła pozostawiła po sobie dziecko, to to dziecko dziedziczy cały spadek (w sytuacji, gdy osoba zmarła nie miała małżonka lub małżonek umarł wcześniej). Zatem w przedstawionej przez Pana sytuacji, cały spadek po osobie zmarłej przypadł wyłącznie synowi tej osoby i żadna dalsza rodzina niczego już nie dziedziczy. 

Aby spadek przeszedł dalej, na rodziców i rodzeństwo osoby zmarłej, to syn musiałby spadek odrzucić. Ma na to 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o śmierci rodzica. Po tym okresie czasu spadku już odrzucić nie można. Gdyby jednak syn spadek odrzucił, wówczas przechodzi on w połowie na żyjącego rodzica osoby zmarłej, a w drugiej połowie na 2 siostry. Aby w takiej sytuacji spadek otrzymała tylko jedna siostra, to druga siostra i rodzic musieliby, w trakcie sądowego postępowania o dział spadku lub poprzez umowę notarialną przekazać na jej rzecz swoje udziały w spadku. 

Oczywiście syn osoby zmarłej może po tym jak spadek odziedziczy, darować go komu tylko chce, czyli np. jednej z sióstr osoby zmarłej. 

Tak czy inaczej, jak już wyżej napisałam, zgodnie z prawem cały spadek po osobie zmarłej przypadł wyłącznie jej synowi i aby mogły go odziedziczyć matka i siostry osoby zmarłej to syn musi ten spadek odrzucić. Jeżeli tego nie zrobi, to pozostanie wyłącznym właścicielem całego spadku. Oczywiście każdy spadkobierca może przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Wyboru może dokonać w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jeżeli nic w tym czasie nie zrobi, to automatycznie odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Spadek po dziadku na ojca i spadek po ojcu na dzieci

Sprawa dotyczy spadku po moim dziadku. Mienie jest wciąż zapisane na mojego dziadka. Chodzi o działki pod zabudowę. Mój ojciec niestety nie żyje. Mam...

 

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Zmarł mój ociec. Jestem jedynym jego dzieckiem. Oprócz mnie spadkobierczynią jest tylko jego ostatnia żona. Mam problem z ustaleniem majątku ojca...

Czy córkom z pierwszego małżeństwa należy się spłata ze spadku po odwołaniu testamentu i darowiźnie?

Czy córkom z pierwszego małżeństwa należy się spłata ze spadku po odwołaniu testamentu i darowiźnie?

W 2009 r. moja mama zawarła związek małżeński. Jeszcze tego samego roku mąż darował jej notarialnie swoje mieszkanie (spółdzielcze własnościowe). Dwa...

Zaoczne przekazanie części spadku na brata

Zaoczne przekazanie części spadku na brata

W raz z czwórką rodzeństwa jesteśmy współwłaścicielami gospodarstwa rolnego (spadek) na terytorium RP. Z bratem chcielibyśmy dokonać sądowego...

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie

W 1983 r. otrzymałem mieszkanie ze spółdzielni na warunkach własnościowego prawa do lokalu na podstawie ustawy z dnia 31.01.1961 r. o zakwaterowaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »