Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie spadku a odpowiedzialność za niespłacony kredyt

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-01-08

W 2012 r. przyjęłam wprost spadek po moim zmarłym tacie. W 2014 r. przekazałam swój spadek przez wspólne zgodne zniesienie własności mojemu bratu. Tata miał kredyt w banku. W 2015 r. dostałam wezwanie do spłaty kredytu mojego zmarłego ojca. Kredyt, jak się okazało, do tej pory nie jest spłacony. Czy ja nadal odpowiadam za długi ojca, skoro swoją część spadku oddałam bratu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że jako spadkobierca odpowiada Pani za długi spadkodawcy (ojca) do ich pełnej wysokości, bez ograniczenia. Wynika to wprost z Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Art. 1031. § 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.”

Długi spadkowe to niewdzięczna część spadku.

W naszym prawie obowiązuje zasada, że co do zasady spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy (są one elementem majątku spadkowego). Wg K.c.:

Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. (...)”.

Kodeks cywilny rozróżnia zdarzenia oraz ich skutki co do majątku, jakim spadkobierca odpowiada za długi spadkowe.

A mianowicie – chwila przyjęcia spadku:

  1. do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko z majątku spadkowego,
  2. natomiast od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z majątku spadkowego oraz z całego swego majątku.

Nadto:

  1. do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe, a jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów,
  2. natomiast od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów, jakie im przypadły w spadku.

Jak domniemywam, owe „zniesienie własności” to właśnie dział spadku. W jego wyniku właścicielem majątku spadkowego został Pani brat.

Jako że w Pani przypadku dokonano działu spadku, zastosowanie będzie miał art. 1034 § 2 K.c. – zgodnie z tym przepisem w chwili obecnej odpowiada Pani za długi spadkowe odpowiednio do Pani udziału w spadku po ojcu, a więc w 1/2 (jeżeli spadkobiercami była Pani i brat).

To, że cały spadek przypadł w wyniku działu spadku jednemu ze spadkobierców (nawet bez spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców), nie powoduje, że pozostali spadkobiercy nie odpowiadają już za długi spadkowe.

Takie działanie nie powoduje:

  1. wygaśnięcia odpowiedzialności za długi ani
  2. przejścia odpowiedzialności za długi tylko na tego spadkobiercę, któremu spadek przypadł wyniku działu spadku.

Tym samym – Pani nadal odpowiada za długi spadkowe stosownie do swego udziału w spadku (1/2) całym swoim majątkiem, ponieważ przyjęła Pani spadek wprost.

Wierzyciele zmarłego taty mogą więc żądać od Pani zapłaty równowartości 1/2 długów taty, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego – egzekwować go poprzez komornika.

Jeżeli w umowie o dział spadku ustalili Państwo, że brat będzie odpowiadał w całości za długi – to umowa w tym przedmiocie będzie miała skutek tylko między Panią i bratem. Tak samo będzie, gdy sąd wskazałby w postanowieniu działowym, że to spadkobiercy, któremu w wyniku działu spadku przypada przedmiot spadku (bez spłat) ma obowiązek zapłaty wszystkich zobowiązań spadkowych (takie orzeczenie nie byłoby skuteczne względem wierzycieli).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy długi zmarłego męża przechodzą na żonę i dzieci?

Przed miesiącem zmarł mój mąż. W trakcie naszego małżeństwa kupiliśmy działkę i zbudowaliśmy dom, w którym mieszkamy ja i troje...

 

Dziedziczenie po przyrodnim bracie

Zmarł przyrodni brat mojej teściowej. Czy teściowa dziedziczy po nim, jeżeli tak, to czy może zrzec się prawa do tego spadku bez przyjeżdżania do Polski,...

 

Długi zmarłej matki a mieszkanie przepisane ze służebnością

Zmarła moja mama. Wiem, że miała długi (kredyty chwilówki). Mieszkanie w 2004 r. umową notarialną mama przepisała na mnie z obowiązkiem...

 

Nierozliczone długi z ojcem a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy mój ojciec odebrał sobie życie. Mieliśmy nierozliczone długi, bo wcześniej sprzedał moją działkę w Polsce, nie rozliczywszy się ze...

 

Dziedziczenie długów po ojczymie

Moja mama żyła w związku cywilnym z ojczymem (nie miał praw rodzicielskich w stosunku do mnie). Ojczym był zadłużony na ok. 80 tys. zł,...

 

Dziedziczenie nieruchomości z kredytem hipotecznym

Odziedziczyłem z piątką rodzeństwa nieruchomość objętą kredytem hipotecznym zajętym przez komornika po zmarłej mamie. Nie było testamentu. Ojciec...

 

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku

Sprawa dotyczy konsekwencji spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku. Po mojej zmarłej mamie moja niepełnoletnia córka odziedziczyła spadek – jej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »