Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie synowej części spadku a kredyt

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-29

Syn kupił mieszkanie, będąc kawalerem; jest obciążone kredytem hipotecznym. Po roku się ożenił. Niedawno syn zmarł. Do spadku uprawniona jest żona i my, jego rodzice. Czy po przyjęciu spadku możemy my, rodzice, przekazać synowej naszą część i w jaki sposób oraz kto będzie zobowiązany w takiej sytuacji do spłaty kredytu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chcecie przekazać synowej udział w spadku, najtaniej będzie to zrobić w sądzie poprzez stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku – koszt wpisu sądowego to 500 zł (200 zł za stwierdzenie nabycia spadku i oświadczenia o przyjęciu spadku – jeśli nie minął okres 6 miesięcy od zgonu, oraz 300 zł za dział spadku poprzez nieodpłatne przekazanie synowej udziałów w spadku)

Co do kredytu – dobrze byłoby, aby synowa – skoro przejmuje nieodpłatnie mieszkanie – spłaciła także kredyt, ale niestety nikt nie jest władny ingerować w umowę z bankiem, i Państwo jako spadkobiercy wstępujecie w prawa i obowiązki zmarłego (wszyscy troje).

Zgodnie z art. 1034 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

Z chwilą dokonania działu spadku pomiędzy współspadkobierców ustaje ich odpowiedzialność solidarna. Każdy z nich odpowiada od tej chwili samodzielnie w stosunku do wielkości swojego udziału (art. 1034 § 2) i obciąża go część długu proporcjonalna do wielkości przypadającego mu udziału w spadku

Dział spadku nie obejmuje długów spadkowych. Sąd spadku nie może rozstrzygać o długach spadku, a w szczególności określać, którego wierzyciela ma spłacić dany spadkobierca. Takie postanowienia naruszają art. 1034 (por. orz. SN z 26 stycznia 1972 r., sygn. akt III CRN 477/71, OSPiKA 1972, nr 9, poz. 174 oraz z 20 września 2000 r., sygn. akt I CKN 295/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 32).

Tak więc nie ma możliwości prawnej, aby zobowiązanie kredytowe nie obciążało Państwo z mocy prawa. Jedynie umowna kwestia z synową – ona przejmuje mieszkanie i spłaca kredyt. Potem można oczywiście takie zobowiązanie od niej egzekwować na drodze sądowej, gdyby tego kredytu nie spłaciła, a spłacicie go Państwo – jako rodzice z powodu jakichś okoliczności – można żądać od niej zwrotu równowartości spłaty.

Jeśli syn był ubezpieczony jako kredytobiorca, to może jest opcja, aby zobowiązanie spłacił ubezpieczyciel. Warto to sprawdzić w banku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »