Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie synowej części spadku a kredyt

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-29

Syn kupił mieszkanie, będąc kawalerem; jest obciążone kredytem hipotecznym. Po roku się ożenił. Niedawno syn zmarł. Do spadku uprawniona jest żona i my, jego rodzice. Czy po przyjęciu spadku możemy my, rodzice, przekazać synowej naszą część i w jaki sposób oraz kto będzie zobowiązany w takiej sytuacji do spłaty kredytu?

Jeśli chcecie przekazać synowej udział w spadku, najtaniej będzie to zrobić w sądzie poprzez stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku – koszt wpisu sądowego to 500 zł (200 zł za stwierdzenie nabycia spadku i oświadczenia o przyjęciu spadku – jeśli nie minął okres 6 miesięcy od zgonu, oraz 300 zł za dział spadku poprzez nieodpłatne przekazanie synowej udziałów w spadku)

Co do kredytu – dobrze byłoby, aby synowa – skoro przejmuje nieodpłatnie mieszkanie – spłaciła także kredyt, ale niestety nikt nie jest władny ingerować w umowę z bankiem, i Państwo jako spadkobiercy wstępujecie w prawa i obowiązki zmarłego (wszyscy troje).

Zgodnie z art. 1034 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów”.

Z chwilą dokonania działu spadku pomiędzy współspadkobierców ustaje ich odpowiedzialność solidarna. Każdy z nich odpowiada od tej chwili samodzielnie w stosunku do wielkości swojego udziału (art. 1034 § 2) i obciąża go część długu proporcjonalna do wielkości przypadającego mu udziału w spadku

Dział spadku nie obejmuje długów spadkowych. Sąd spadku nie może rozstrzygać o długach spadku, a w szczególności określać, którego wierzyciela ma spłacić dany spadkobierca. Takie postanowienia naruszają art. 1034 (por. orz. SN z 26 stycznia 1972 r., sygn. akt III CRN 477/71, OSPiKA 1972, nr 9, poz. 174 oraz z 20 września 2000 r., sygn. akt I CKN 295/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 32).

Tak więc nie ma możliwości prawnej, aby zobowiązanie kredytowe nie obciążało Państwo z mocy prawa. Jedynie umowna kwestia z synową – ona przejmuje mieszkanie i spłaca kredyt. Potem można oczywiście takie zobowiązanie od niej egzekwować na drodze sądowej, gdyby tego kredytu nie spłaciła, a spłacicie go Państwo – jako rodzice z powodu jakichś okoliczności – można żądać od niej zwrotu równowartości spłaty.

Jeśli syn był ubezpieczony jako kredytobiorca, to może jest opcja, aby zobowiązanie spłacił ubezpieczyciel. Warto to sprawdzić w banku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Załatwienie spraw spadkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Tydzień temu zostałam opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej całkowicie kuzynki – przebywa ona w domu pomocy społecznej. Jej rodzice zmarli niecałe...

Sprawa w sądzie i przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Tydzień temu odbyła się sprawa w sądzie o nabycie spadku po ojcu. Ojciec miał tylko nas: mnie i brata. W sądzie reprezentowałam brata na...

Podział spadku na pięcioro dzieci

Spadek po zmarłej odziedziczyło jej pięcioro dzieci po 1/5 dla każdego. Dwoje z nich chce się zrzec swojej części na rzecz jednego z dzieci za...

Czy jeden spadkobierca może wynająć wspólny dom?

Jest nas troje rodzeństwa, posiadamy dom po rodzicach, teraz chcemy go wynająć. Jaką mamy spisać umowę między sobą, aby tylko jeden spadkobierca był...

Spadkobierca z zaburzeniami psychicznymi

Trzy miesiąc temu zmarła mama, jej spadkobiercy to tato, ja i młodsza siostra. Rodzice dorobili się wspólnie znacznego majątku, są to nieruchomości,...

Czy mamy prawo do części własności mieszkania?

Czy mam prawo do części mieszkania własnościowego, w którym nie mieszkam i nie jestem zameldowana? W mieszkaniu mieszka moja macocha...

Przeznaczenie pieniędzy ze spadku na remont grobowca

Po zmarłej cioci został wkład mieszkaniowy, do którego mamy prawo jako spadkobiercy (wraz z innymi osobami nieznanymi z miejsca pobytu). Chcielibyśmy...

Czy syn może odrzucić spadek tylko w części?

Mam pytanie dotyczące kwestii spadkowych w razie mojej śmierci. Czy mój syn może odrzucić spadek tylko w części? Mam kredyt w banku, posiadam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »