Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie majątku w spadku osobom niespokrewnionym

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-30

Mój ojciec po rozwodzie wstąpił ponownie w związek małżeński. Z drugą żoną nabyli wspólnie mieszkanie własnościowe. Ojciec zmarł i nie zostawił testamentu. Druga żona mojego ojca sporządziła testament, w którym ujęła cztery osoby, w tym mnie. Te trzy osoby są niespokrewnione ani z drugą żoną mojego ojca, ani ze mną. Czy należy mi się spadek po ojcu i w jakim wymiarze? Czy druga żona mojego ojca (nie posiadająca żadnych krewnych) miała prawo sporządzić taki testament?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jeżeli Pana ojciec zmarł nie pozostawiając testamentu, to miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że spadek po Pana ojcu nabyła jego żona oraz Pan (o ile zmarły nie miał innych zstępnych) każdy po 1/2 udziału w spadku.

W skład spadku po Pana ojcu wszedł udział w majątku wspólnym małżeńskim, który zgodnie z domniemaniem zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wynosi 1/2.

Tak więc w chwili obecnej współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego małżonków, jest Pan oraz żona zmarłego (w sytuacji, gdy żona zmarła udział jej w spadku po mężu dziedziczą jej spadkobiercy wskazani w sporządzonym przez nią testamencie).

Co się tyczy kwestii ważności testamentu żony Pana ojca:

Pomimo wielokrotnych zmian przepisów prawa było i jest zasadą, że każdy może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Zgodnie z art. 941 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzać majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Zmarła miała prawo powołać do spadku po swojej śmierci dowolnie wybrane osoby bez względu na to, czy są z nią spokrewnione. Jeśli testament został napisany w sposób zgodny z prawem, to sąd uzna go za ważny. W takiej sytuacji dziedziczenie po śmierci żony zmarłego ojca odbędzie się zgodnie z jej ostatnią wolą. Jeśli zmarła powołała w testamencie czterech spadkobierców, to udział każdego z nich w spadku będzie wynosił po 1/4.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »