Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie majątku w spadku osobom niespokrewnionym

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-30

Mój ojciec po rozwodzie wstąpił ponownie w związek małżeński. Z drugą żoną nabyli wspólnie mieszkanie własnościowe. Ojciec zmarł i nie zostawił testamentu. Druga żona mojego ojca sporządziła testament, w którym ujęła cztery osoby, w tym mnie. Te trzy osoby są niespokrewnione ani z drugą żoną mojego ojca, ani ze mną. Czy należy mi się spadek po ojcu i w jakim wymiarze? Czy druga żona mojego ojca (nie posiadająca żadnych krewnych) miała prawo sporządzić taki testament?

Jeżeli Pana ojciec zmarł nie pozostawiając testamentu, to miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że spadek po Pana ojcu nabyła jego żona oraz Pan (o ile zmarły nie miał innych zstępnych) każdy po 1/2 udziału w spadku.

W skład spadku po Pana ojcu wszedł udział w majątku wspólnym małżeńskim, który zgodnie z domniemaniem zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wynosi 1/2.

Tak więc w chwili obecnej współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, które wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego małżonków, jest Pan oraz żona zmarłego (w sytuacji, gdy żona zmarła udział jej w spadku po mężu dziedziczą jej spadkobiercy wskazani w sporządzonym przez nią testamencie).

Co się tyczy kwestii ważności testamentu żony Pana ojca:

Pomimo wielokrotnych zmian przepisów prawa było i jest zasadą, że każdy może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Zgodnie z art. 941 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzać majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Zmarła miała prawo powołać do spadku po swojej śmierci dowolnie wybrane osoby bez względu na to, czy są z nią spokrewnione. Jeśli testament został napisany w sposób zgodny z prawem, to sąd uzna go za ważny. W takiej sytuacji dziedziczenie po śmierci żony zmarłego ojca odbędzie się zgodnie z jej ostatnią wolą. Jeśli zmarła powołała w testamencie czterech spadkobierców, to udział każdego z nich w spadku będzie wynosił po 1/4.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu....

Wspólne konto bankowe a śmierć współposiadacza

Rok temu uczyniłam mamę współwłaścicielką konta bankowego. Mama niedawno zmarła, czy środki, które są na tym koncie muszę zgłaszać do US jako spadek?...

Wspólny zakup mieszkania i księga wieczysta na rodziców

Jestem mężatką po raz drugi, pierwszy mąż zmarł 30 lat temu (z tego małżeństwa mam żonatego już syna). Obecny mąż ma z 1. małżeństwa syna...

Żądanie rozliczenia z darowizny i brak spłaty pożyczki

W 2006 r. otrzymałam w darowiźnie od dziadków mieszkanie. Oprócz mieszkania dziadkowie posiadali dom. Byli właścicielami domu w 3/4,...

Spadek na mocy testamentu

Jakie dokumenty mam złożyć w sądzie, aby przyjąć spadek po zmarłej mamie na mocy jej testamentu? Mama zmarła 3 miesiące temu. Napisała...

Dziedziczenie po bezdzietnej wdowie

Zmarła moja ciocia, wdowa bezdzietna. Z żyjącej rodziny została siostra (moja mama) i moja kuzynka (córka nieżyjącej siostry) oraz kuzyn (syn...

Czy wieloletnie zamieszkiwanie i meldunek chronią przed wyrzuceniem z domu przez spadkobierców?

Właścicielem połowy domu, w którym mieszkam, był mój dziadek, a drugiej połowy – babcia, oboje nie żyją. Dziadek swoją część przepisał...

Kto dostanie majątek, jeśli planowany spadkobierca umrze jako pierwszy?

Sprawa dotyczy dziedziczenia majątku. Mój brat podpisał umowę zrzeczenia się dziedziczenia (na moja prośbę) i jedynym spadkobiercą po mojej mamie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »