Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania i możliwość dalszego zamieszkiwania

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-02

Mój brat stał się jedynym właścicielem mojej mamy mieszkania (darowizna). Jeśli mój brat przedwcześnie umrze, to czy moja matka będzie mogła zajmować to mieszkanie do swojej śmierci?

Poniżej postaram się wyjaśnić Pani wątpliwości związane z dziedziczeniem spadku po zmarłym bracie.

Kodeks cywilny (K.c.) w części dotyczącej spadków ustala reguły zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu.

Według art. 93 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy) w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W sytuacji braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Te reguły dotyczą jedynie sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. W przeciwnym wypadku dziedziczenie następuje zgodnie z treścią rozrządzenia testamentowego.

Jak rozumiem, Pani mama przekazała bratu mieszkanie na mocy umowy darowizny. Jeżeli zatem darowizna ta została przekazana wraz ze służebnością dla Pani mamy dotyczącą prawa do dożywotniego mieszkania w tym lokalu, to ktokolwiek nabyłby/odziedziczyłby tę nieruchomość po śmierci Pani mamy, musiałby uwzględniać prawo Pani mamy do zamieszkiwania dożywotniego w tej nieruchomości, zgodnie z zapisaną służebnością w akcie notarialnym darowizny. Jeżeli jednak taka służebność dla Pani mamy nie została w umowie darowizny zapisana i dodatkowo Pani mama nie będzie dziedziczyła po swoim synu (bo np. ma on dzieci i żonę), to wówczas to, czy Pani mama będzie mogła w tym mieszkaniu dalej mieszkać po śmierci syna, będzie zależało od zgody osoby lub osób, które to mieszkanie po śmierci Pani syna odziedziczą.

Musi mieć Pani na uwadze, iż Pani mama, przekazując mieszkanie bratu, nie jest już jego właścicielem i nie ma do niego żadnych praw właścicielskich. Po jej śmierci to mieszanie nie wejdzie w skład spadku po niej, ponieważ mama nie jest już jego właścicielką. Obecnie jedynym właścicielem mieszkania, jak wynika z Pani pytania, jest Pani brat i będzie ono dziedziczone wyłącznie po jego śmierci, a nie śmierci Pani mamy. Jeżeli brat ma żonę i dzieci, to mieszkanie przypadnie w całości dla nich po śmierci brata, o ile nie sporządzi testamentu i nie wskaże w nim na swojego spadkobiercę kogoś innego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu

Ja i moje rodzeństwo to 8 osób. Rodzice mieli przekazać mi i jednemu z braci swój dom – miało im to zapewnić im opiekę na stare lata....

Kto będzie mógł dostać spadek?

Zmarła moja ciotka. Razem z mężem byli właścicielami mieszkania. Aktualnie jej mąż chce zrobić zapis tego mieszkania na mnie. Nie mieli oni żadnych...

Kolejne dziedziczenie w rodzinie

Rodzice przekazali gospodarstwo rolne mi i siostrze. Rodzice już nie żyją. Pół roku temu siostra zmarła; miała męża i dwoje dzieci. Czy należy...

Spłata długu mieszkaniowego rodziców

Spłaciłam dług mieszkaniowy rodziców (30 tys. zł), teraz rodzice chcą wykupić to mieszkanie. Oferuję im przekazanie całej kwoty na zakup. W zamian...

Uzyskanie prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego po latach od śmierci najemcy

24 lata temu zmarł nasz tata, do dzisiaj nie przeprowadzono sprawy spadkowej. Tata nie posiadał żadnego majątku, ale był członkiem spółdzielni mieszkaniowej...

Wcześniejsza ignorancja sióstr i obecne domaganie się spłaty

Jestem w 1/4 właścicielką domu po rodzicach (spadek). Mieszkam w nim z moją rodziną i ogromnym nakładem dokonaliśmy remontu. Siostry...

Powołane z ustawy – dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek

Przez 15 lat żyłam w nieformalnym związku z mężczyzną, prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe,  mam z nim dwoje...

Zasady przepisywania majątku na dzieci

Mieszkam z moimi rodzicami i bratem w jednym gospodarstwie rolnym, część ziemi jest własnością brata, natomiast budynki łącznie z domem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »