Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania własnościowego rodziców jednemu z dzieci

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-04

Mieszkanie własnościowe należało do obojga rodziców. Tato niedawno zmarł, pozostawiając wdowę i czworo dzieci. Dwoje z nich od lat mieszka za granicą (w Kanadzie) i nie wnosi żadnych roszczeń do spadku. Mama mieszkanie chciałaby przepisać na mnie. Z jakimi formalnościami i kosztami jest to związane i czy koniecznie należy tę sprawę teraz załatwić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zakładam, że każde z Pana rodziców w równym stopniu przyczyniło się do powstania majątku wspólnego. Zatem każdemu z rodziców przypada udział wynoszący ½ prawa własności.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż po śmierci Pana ojca podziałowi podlega ½ przypadająca ojcu, a matka pozostaje przy swoim udziale ½.

Jeśli Pana ojciec nie sporządził testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Przyjmuję, że do spadku powołana jest Pana mama, Pan i troje Pana rodzeństwa (dzieci ojca). Innymi słowy uprawnionych do dziedziczenia po ojcu jest 5 osób.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Innymi słowy ¾ spadku po Pana ojcu przypada do podziału na Pana i trójkę rodzeństwa, albowiem jak wynika z powyższego – art. 931 § 1 K.c. – ¼ spadku przypada matce. Panu i Pana rodzeństwu przypada udział wynoszący 3/16 spadku po Pana ojcu.

Pana mama, na dzień dzisiejszy, może dysponować udziałem ½, albowiem, jak mniemam, postępowanie spadkowe po Pana ojcu nie zostało przeprowadzone.

Każde z Państwa jest uprawnione do złożenia wniosku do stwierdzenie nabycia spadku po ojcu (mężu). Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł, bez względu na liczbę uczestników postępowania.

Na sprawie sądowej wystarczy, że stawi się Pana mama i jedno z Państwa (jedno z dzieci ojca). Nie ma potrzeby, żeby wszyscy przyjeżdżali do Polski z Kanady.

Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich Państwa jednocześnie, co w opisywanym przypadku, gdy dwie osoby przebywają za granicą, będzie kosztowne i problematyczne. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, zasadnym jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o dział spadku poprzez przyznaniu Panu udziału wynoszącego ½. Matka może natomiast swój udział już przepisać na Pana w drodze darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców

Orzeczeniem sądu stałam się jedną z trojga spadkobierców nieruchomości po zmarłej matce. Odziedziczona nieruchomość to ładne, duże mieszkanie....

Współspadkobiercy decydują o scedowaniu udziałów na jedną osobę

Po moim zmarłym ojcu pozostało mieszkanie, a do spadku uprawniona jest mama, siostra i ja. Co trzeba zrobić, żeby poświadczyć spadek...

Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego

Moja mama zmarła dwa lata temu, tata żyje. Rodzice mieli nas dwoje – mnie i siostrę, ona mieszka z mężem w innej miejscowości. Rodzice...

Rodzina ignoruje moje prośby o spłatę ze wspólnej nieruchomości

Po śmierci rodziców odziedziczyliśmy z bratem nieruchomość, czyli dom wraz z działką. Na początku byliśmy zgodni co do sprzedaży, ale brat bez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »