Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie mieszkania własnościowego rodziców jednemu z dzieci

Marek Gola • Opublikowane: 2016-04-04

Mieszkanie własnościowe należało do obojga rodziców. Tato niedawno zmarł, pozostawiając wdowę i czworo dzieci. Dwoje z nich od lat mieszka za granicą (w Kanadzie) i nie wnosi żadnych roszczeń do spadku. Mama mieszkanie chciałaby przepisać na mnie. Z jakimi formalnościami i kosztami jest to związane i czy koniecznie należy tę sprawę teraz załatwić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zakładam, że każde z Pana rodziców w równym stopniu przyczyniło się do powstania majątku wspólnego. Zatem każdemu z rodziców przypada udział wynoszący ½ prawa własności.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż po śmierci Pana ojca podziałowi podlega ½ przypadająca ojcu, a matka pozostaje przy swoim udziale ½.

Jeśli Pana ojciec nie sporządził testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Przyjmuję, że do spadku powołana jest Pana mama, Pan i troje Pana rodzeństwa (dzieci ojca). Innymi słowy uprawnionych do dziedziczenia po ojcu jest 5 osób.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Innymi słowy ¾ spadku po Pana ojcu przypada do podziału na Pana i trójkę rodzeństwa, albowiem jak wynika z powyższego – art. 931 § 1 K.c. – ¼ spadku przypada matce. Panu i Pana rodzeństwu przypada udział wynoszący 3/16 spadku po Pana ojcu.

Pana mama, na dzień dzisiejszy, może dysponować udziałem ½, albowiem, jak mniemam, postępowanie spadkowe po Pana ojcu nie zostało przeprowadzone.

Każde z Państwa jest uprawnione do złożenia wniosku do stwierdzenie nabycia spadku po ojcu (mężu). Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł, bez względu na liczbę uczestników postępowania.

Na sprawie sądowej wystarczy, że stawi się Pana mama i jedno z Państwa (jedno z dzieci ojca). Nie ma potrzeby, żeby wszyscy przyjeżdżali do Polski z Kanady.

Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich Państwa jednocześnie, co w opisywanym przypadku, gdy dwie osoby przebywają za granicą, będzie kosztowne i problematyczne. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, zasadnym jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o dział spadku poprzez przyznaniu Panu udziału wynoszącego ½. Matka może natomiast swój udział już przepisać na Pana w drodze darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »