Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie nieruchomości w tajemnicy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-31

Sąd przyznał nam po śmierci ojca prawo do spadku – tj. mamie i trojgu rodzeństwa. Siostra w pewnym momencie w tajemnicy zaprowadziła mamę do notariusza i na zasadzie darowizny mama przekazała siostrze całość nieruchomości. Czy miała takie prawo? My z bratem nie zrzekaliśmy się prawa do spadku. Dodam, że mama nie żyje od pół roku.

Jak wskazuje art. 1051 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.

Z powyższego przepisu wynika, że spadkobierca może zbyć udział w spadku na rzecz dowolnej osoby. W szczególności można spadek sprzedać, podarować, zamienić.

Stosownie do art. 1052 § 1 K.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.

Jeżeli więc Pana mama zawarła umowę darowizny swojego udziału w spadku z Pana siostrą, która nabyła udział w spadku w wyniku dziedziczenia po Pana ojcu, to wówczas wszystkie udziały w przedmiotach, które przypadły Pana matce w wyniku dziedziczenia (np. udziały w nieruchomościach), przypadną nabywcy – czyli Pana siostrze.

Umowa zobowiązująca do zbycia udziału w spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku (art. 1052 § 3 K.c.). Zbycie spadku, a także udziału w spadku bez zachowania formy notarialnej (np. w formie pisemnej) jest nieważne.

Reasumując, każdy ze spadkobierców może swobodnie dysponować swoim udziałem w spadku. Pana mama mogła zbyć swój udział w spadku na rzecz Pana siostry. Zaznaczę w tym miejscu, że Pana mama mogła zbyć jedynie udział w nieruchomości, który należał do niej, czyli nie mogła ona zbyć np. Pana udziału w spadku, ponieważ nie była ona jego właścicielką. Proszę dokładnie sprawdzić stan księgi wieczystej nieruchomości, kto na dzień dzisiejszy jest właścicielem nieruchomości, na jakiej podstawie i w jakiej części. Notariusz przed spisaniem aktu notarialnego dokładnie sprawdza, kto jest właścicielem nieruchomości, tak więc jeżeli Pana mama nie byłaby właścicielką całej nieruchomości, to nie ma takiej prawnej możliwości, aby przekazała całą nieruchomość na rzecz Pana siostry. Zapewne przekazała tylko udział, który przypał jej po zmarłym mężu, plus tę część, która należała do niej z uwagi na wspólnotę majątkową małżeńską ze zmarłym mężem. Pana udziały i udziały Pana brata należą zatem cały czas do Panów. Jeśli jednak notariusz popełnił błąd przy sporządzeniu aktu notarialnego, co zdarza się niezmiernie rzadko, to oczywiście będzie można taki akt notarialny podważyć.

Proponuję również Panu przeprowadzić dział spadku po zmarłym ojcu, żeby definitywnie podzielić spadek między spadkobierców. Sąd w trakcie postępowania ustali, jaki majątek wchodzi w skład spadku po zmarłym, i sprawiedliwie go podzieli między spadkobiercami. Jeżeli Pana mama zmarła, to należy po jej śmierci wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. W tym postępowaniu dowie się Pan, co faktycznie wchodziło w skład spadku po mamie w chwili jej śmierci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka w Niemczech

Odrzuciłam spadek aktem notarialnym po moim ojcu. Mam małoletnie dziecko i mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zameldowana jestem...

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać...

Czy można załatwić sprawę poza sądem?

Mam sprawę dotyczącą spadku. Zmarła mama, ojciec żyje. Jest dwoje braci. W jaki sposób można załatwić sprawę związaną ze spadkiem części mamy?...

Los udziału w nieruchomości od rodziców

Jestem 8 lat po rozwodzie, niedawno zmarł mój były mąż. W trakcie małżeństwa dostaliśmy od moich rodziców działkę. Jaki jest teraz los tej...

Prawidłowe odrzucenie spadku

Złożyłam u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku. Nie ma w nim jednak informacji o innych spadkobiercach ustawowych, a jedynie...

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »