Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie pieniędzy na konto a spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-18

Matka przed śmiercią przekazała mi pieniądze przelewem (z konta na konto). Czy te pieniądze liczą się do masy spadkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazane pieniądze za życia spadkodawcy na rzecz kogoś ze swoich bliskich mogą zostać odpowiednio uznane za darowiznę, pożyczkę lub depozyt nieprawidłowy.

Przelew bankowy na konto najbliższych najczęściej sądy traktują jako darowiznę pieniężną. Darowizny otrzymane przez najbliższych (o ile nie są to drobne darowizny) są zaliczane do spadku i brane pod uwagę do rozliczeń między spadkobiercami przy dziale spadku lub dochodzeniu roszczenia o zachowek.

Zgodnie z art. 993 Kodeksu cywilnego (K.c.) przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

W myśl „art. 994. § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa”.

Zgodnie z „art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte”.

W sytuacji gdy przelew spadkodawcy na konto jednego ze spadkobierców potraktować jak pożyczkę, to de facto po śmierci pożyczkodawcy pożyczkobiorca powinien zwrócić kwotę pożyczki na rzecz spadkobierców zmarłego pożyczkodawcy.

Co w sytuacji, gdy przelew spadkodawcy na konto jednego ze spadkobierców potraktować jako depozyt nieprawidłowy?

Zgodnie z przepisem art. 845 K.c., jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Przechowawca w umowie depozytu nieprawidłowego ma obowiązek zwrotu nie tych samych pieniędzy czy innych rzeczy oznaczonych, co do gatunku, ale takiej samej ilości pieniędzy czy rzeczy, tego samego gatunku i tej samej jakości. Obowiązek zwrotu spoczywa na przechowawcy nawet wówczas, gdy przechowawca utracił przedmiot depozytu bez własnej winy (por. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (w) Komentarzu do art. 845 K.c. w programie komputerowym Lex i przywołana tam literatura oraz orzecznictwo). A więc de facto kwota depozytu powinna być zwrócona spadkobiercom zmarłego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Pominięty spadkobierca

Jedenaście lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moim dziadku. Czy mogę teraz wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy do sądu? Zostałem praktycznie...

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po dziadku

Przygotowuję wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po moim dziadku. Mam wątpliwości co do dziedziczenia. Dziadek zmarł w 1984, a jego druga żona rok później....

 

Czy doszło do przywłaszczenia majątku spadkowego?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieliśmy ustawową wspólność majątkową, ale odrębne konta osobiste. Pozostało troje spadkobierców: ja, nasz syn...

 

Jak pozbyć się spadku szybko i bez problemów?

Chodzi o spadek po ojcu. Nie mam pewności, czy istnieją długi. Majątek to małe mieszkanie „gdzieś na końcu świata” (wartość ok. 30 tys....

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka w Niemczech

Odrzuciłam spadek aktem notarialnym po moim ojcu. Mam małoletnie dziecko i mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zameldowana jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »