Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-11

Cudzoziemiec, obywatel Austrii posiada dom w Polsce. Chciałby przenieść prawo własności tego domu na osobę z rodziny, która mieszka w Polsce. Gdzie powinien to zrobić: w Polsce czy w Austrii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie wskazać należy, iż z uwagi na miejsce położenia nieruchomości właściwe dla przeniesienia prawa własności nieruchomości będzie prawo polskie.

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Przy czym, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, ważna jest umowa zawarta za granicą, dotycząca przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce, gdy czyni ona zadość formie przewidzianej dla takiej umowy prawem miejsca jej dokonania (zob. postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 39/03, OSNCP 2005, nr 2, poz. 33). Jak podkreślono w tezie ww. wyroku:

„Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.”

Innymi słowy formalnie zatem obywatel Austrii może przenieść prawo własności nieruchomości na rzecz swojego członka rodziny, ale czynność taka musi spełniać wymagania prawa austriackiego.

Podsumowując, właściciel nieruchomości (Austriak) może dokonać takiej czynności zarówno w Polsce, jak i w Austrii. Osobiście uważam jednak, że koszty takiej czynności będą mniejsze, jeżeli czynność będzie wykonana w Polsce. Nie ma wówczas konieczności tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Mniemam także, że koszta notarialne są mniejsze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rozliczenia finansowe z konkubentem w przypadku śmierci

Żyję z mężczyzną bez ślubu już od ponad 10 lat. Od 3 lat mieszkamy w domu, który jest własnością mojego partnera. 2 lata temu sprzedałam swoje...

 

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?

Jak najkorzystniej przenieść własność mieszkania na drugą osobę? Wartkość mieszkania to ok. 200 tys. zł. Aktualnie jest napisany testament –...

 

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem...

 

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów...

 

Czy można odrzucić spadek u notariusza bez czekania na sprawę spadkową?

Niedawno zmarł ojciec mojego męża. Teść opuścił swoją rodzinę, gdy mąż miał rok, i nigdy się nie kontaktowali. Wiemy jednak, że zmarły...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »