Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie nieruchomości

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-06-14

Obecny właściciel nieruchomości ma siostrę i brata, cała trójka rodzeństwa ma dzieci, jest ich czworo. W skład nieruchomości wchodzi dom wraz z otaczającym go 8-hektarowym kawałkiem ziemi. Taki stan własności miał trwać tylko okresowo i nieruchomość ma być rozpisana pomiędzy dzieci rodzeństwa. Czy obecny właściciel najpierw musi rozdzielić całość pomiędzy siebie, brata i siostrą, czy jest możliwe bezpośrednie przepisanie i podział na dzieci? Jak uniknąć płacenia wysokich podatków podczas przepisywania?

I czy w razie nagłej śmierci obecnego właściciela, jeśli nie zostawi testamentu, rodzeństwo będzie miało roszczenie o tą nieruchomość względem jego córki – jego jedynej spadkobierczyni? Dodać powinienem, że stosunki względem siebie w rodzinie są poprawne.

Mam pytanie dotyczące przepisywania nieruchomości i posiadłości na inne osoby oraz dziedziczenia (w rodzinie).

1. Czy obecny właściciel najpierw musi rozdzielić całość pomiędzy siebie, brata i siostrą, czy jest możliwe bezpośrednie przepisanie i podział na dzieci?

W chwil obecnej właściciel całej nieruchomości jest Pana brat. Może on dowolnie nią rozporządzać, a tym samym może darować wyrażone w ułamkach udziały w nieruchomości  bezpośrednio bratankom i siostrzeńcom.- np. po ¼ części każdemu  

2. Jak uniknąć płacenia wysokich podatków podczas przepisywania?

W przypadku darowania udziałów bratankom i siostrzeńcom należy zapłacić podatek od darowizny.

Zgodnie z art. 14 ust 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn bratankowie i siostrzeńcy („zstępni rodzeństwa”) należą do II grupy podatkowej.

Dla II grupy podatkowej, w przypadku wartości darowizny przekraczającej kwotę 20 556 zł podatek wynosi: 1644,50 zł + 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Ponadto przeniesienia nieruchomości w drodze darowizny wymaga dla ważności sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, co również wiąże się z opłatami.

Taksa notarialna zależy od wartości przedmiotu darowizny i przedstawia się następująco:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do tak obliczonej kwoty taksy notarialnej trzeba doliczyć podatek VAT.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 4 zwalnia od podatku nabycie nieruchomości (udziału w nieruchomości) pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zwolnienie od podatku nie dotyczy :

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców.

Mając na uwadze, że ziemia, o której Pan wspomina, obejmuje 8 h, zakładam, że jest to gospodarstwo rolne, a w tym przypadku, przy spełnieniu warunków, o których mówi art. 4 ustawy, nabywcy skorzystaliby w tej części ze zwolnienia od podatku. Zapłaciliby jedynie podatek od darowizny udziału w budynku mieszkalnym.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn aktualnie zwalnia również z podatków darowizny na rzecz rodzeństwa.

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze, iż podatek dla drugiej grupy podatkowej jest dosyć wysoki, bo 12 procent od nadwyżki ponad 20 556 zł, a wartość darowanego udziału może być wysoka, być może warto jest wpierw dokonać darowizny na rzecz rodzeństwa, a następnie obdarowane rodzeństwo dokonałoby darowizny na rzecz swoich dzieci. Darowizny te w myśl art. 4a byłyby zwolnione od podatku, wymagałoby to jednak spisywania dodatkowych aktów notarialnych.

Być może jednak bardziej opłacałoby się zapłacić dwa razy taksę notarialną niż raz podatek od darowizny w przypadku darowizny bezpośrednio na bratanków i siostrzeńców.

3. Czy w razie nagłej śmierci obecnego właściciela, jeśli nie zostawi testamentu, rodzeństwo będzie miało roszczenie o tę nieruchomość względem jego córki – jego jedynej spadkobierczyni?

Jak już wspomniałem, w świetle prawa jedynym właścicielem nieruchomości jest brat, dlatego pozostałe rodzeństwo nie miałoby żadnych roszczeń w stosunku do jego spadkobierczyni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadkobierca – formalności

Chciałbym dopełnić formalności spadkowych po mojej mamie i babci. Jak przeprowadzić postępowania spadkowe po nich obu, jakie dokumenty będą potrzebne?...

Czy odrzucenie spadku przez córki zabezpieczy interesy mamy?

Mój tata zmarł rok temu. W skład spadku wchodzi działka z domkiem i oszczędności. Chcemy, by spadek odziedziczyła mama, dlatego ja...

Adopcja zagraniczna a dziedziczenie

Mój mąż ma córkę z pierwszego małżeństwa obecnie w wieku 40 lat. Mieszka ona od wielu lat w Norwegii, gdy miała 18 lat wystąpiła do...

Prawo rodzeństwa do części spadku

Zmarły brat nie miał dzieci ani żony, rodzice nie żyją. Cały majątek zapisał przed śmiercią jednemu z braci. Czy pozostałemu rodzeństwu...

Co dziedziczy druga żona po zmarłym mężu?

Mam zamiar ożenić się i podpisać intercyzę. W testamencie całość mojego majątku zapiszę córce. Co ewentualnie należy się drugiej żonie po...

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi?

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi? Zmarł mój tata, nie pozostawiając testamentu. Jestem jedynym ich synem i chcę, aby mama...

Część gospodarstwa rolnego w spadku

Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po mojej krewnej. Moja mama zmarła w 1997 r. W sądzie dowiedziałam się, że mogę odziedziczyć po niej...

Spadek do majątków osobistych zstępnych

Mam dwoje dorosłych dzieci. Pragnę zabezpieczy ich przyszłoś. Niedługo czekają mnie wesela i w związku z tym pragnę uregulować nasze sprawy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »