Przeprowadzenie sprawy spadkowej gdy spadkobierca mieszka za granicą

• Autor: Katarzyna Bereda

Po śmierci mojej siostry zostało mieszkanie. Miałam pełnomocnictwo do sprzedaży, ale jej śmierć nastąpiła szybciej. Jej syn mieszka w USA, ma dwoje niepełnoletnich dzieci. Wspólnie chcemy sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi. Jak przeprowadzić sprawę spadkową, sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Przeprowadzenie sprawy spadkowej gdy spadkobierca mieszka za granicą

Nabycie spadku a mieszkanie za granicą

Jeżeli syn siostry nie może przyjechać do Polski, aby osobiście stawić się u notariusza i nabyć spadek po siostrze, a także dokonać działu spadku, to pozostaje jedynie droga sądowa, która umożliwia m.in. przeprowadzenie rozprawy zdalnej z udziałem siostrzeńca lub pominięcie jego obecności. W pierwszej kolejności siostrzeniec musi nabyć spadek po mamie, aby wejść w jej udział spadkowy w nieruchomości. Następnie może udzielić Pani pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości – tak jak uczyniła to siostra – i może Pani nieruchomość sprzedać, a następnie podzielić otrzymane środki.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego „sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia”. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 K.p.c.). Zgodnie z art. 670 K.p.c „sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament”.

Wniosek od sądu

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a więc zmarłej siostry – właściwy w takim zakresie jest wydział cywilny. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego – skrócone odpisy aktów małżeństwa. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł.

Postępowanie, jak wskazałam, może odbyć się także przed notariuszem. Przed notariuszem jednak konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców, a więc siostrzeńca. Przed sądem nie ma takiej konieczności – jednak sąd zawiadomi wszystkie osoby będące spadkobiercami po zmarłej o toczącym się postępowaniu, aby mogli oni wziąć w nim udział. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego mogą Państwo sprzedać nieruchomość.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl