Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-08

Moje dzieci otrzymały spadek po swoim ojcu (nie był moim mężem) i przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarły nie pozostawił majątku oprócz działki wziętej na kredyt (nie byłam kredytobiorcą). Ma też długi. Czy będę musiała spłacać ten kredyt?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

Jak wynika z nadesłanych przez Panią informacji, nie była Pani w związku małżeńskim z ojcem dzieci, a więc nie dziedziczy Pani po zmarłym, a dziedziczą jedynie dzieci zmarłego.

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 K.c. „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób”.

Spadek to nie tylko aktywa, ale i pasywa, czyli długi. Ponieważ Pani nie dziedziczy po ojcu swych dzieci, toteż Pani nie będzie odpowiadać za długi spadkowe po zmarłym.

Z pytania wynika, że Pani dzieci otrzymały spadek z dobrodziejstwem inwentarza po ich ojcu, a więc odpowiedzialność dzieci za długi jest ograniczona jedynie do wysokości majątku pozostawionego w spadku.

Pani nie odpowiada swoim majątkiem za długi spadkowe, które odziedziczyły Pani dzieci.

Warto wiedzieć, jakie są skutki oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Są to:

  • spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w inwentarzu,
  • ograniczenie to jednak odpada, jeśli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi,
  • jeśli spadkobierca spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił – art. 1032 § 1 K.c.,
  • natomiast jeśli spadkobierca spłacił część długów spadkowych, a wiedział o istnieniu innych, to wówczas ponosi on za niespłacone długi odpowiedzialność ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe (art. 1032 § 2 K.c.).

Jak Pani widzi, jeśli dziecko przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie odpowiadać za długi tylko do wartości swojego udziału w spadku (czyli krótko mówiąc, sytuacja majątkowa dziecka nie może się w żaden sposób pogorszyć).

Jeśli ojciec dzieci nie miał żadnego majątku oprócz działki wziętej na kredyt, to odpowiedzialność za nabyte długi ojca Pani dzieci będzie ograniczona tylko do wartości tej działki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zrzeczenie się dziedziczenia

Mój ojciec wziął kredyt w banku, nie informując nas o tym. Nie posiada żadnego majątku. W tej chwili jest ciężko chory i może niedługo umrzeć. Komornik...

 

Zadłużony spadek po rodzicu

Mieszkam na stałe za granicą. Nie wiem, jak się mogłabym zrzec spadku po zmarłym ojcu, który właściwie miał same długi. Nie mam czasu przyjechać do...

 

Jak uchronić dziecko przed długami spadkowymi?

Mój były mąż kilka lat temu wyjechali do Anglii. W ubiegłym tygodniu dowiedziałam się o jego śmierci. Nie wiem, czy zostawił jakikolwiek spadek...

 

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka

Mieszkam na stałe za granicą. Chciałabym wyrzec się w imieniu rocznej córki spadku po moich rodzicach. Jak to zrobić, bym nie musiała jechać do sądu...

 

Spadkobierca nie wiedział o długach spadkowych – błąd w oświadczeniu woli

Dziś przyszło pismo z sądu, z którego dowiedziałam się, że odziedziczyłam wspólnie z rodzeństwem długi bankowe po zmarłym przed 3 laty...

 

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której...

 

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Cztery miesiące temu zmarła nasza matka, pozostawiając po sobie kilka niespłaconych kredytów i żadnego majątku. Zobowiązania były już windykowane,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »