Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia banku po śmierci babci

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-07-24

Moja babcia zmarła w 2008 roku. Miała zaciągnięty kredyt, który sądownie został wypowiedziany już w 2006 roku. Rodzina (dzieci babci, w tym moja matka, oraz wnuki) zrzekła się u notariusza spadku po zmarłej babci. Ja nie uczestniczyłam w tym zrzeczeniu, ponieważ nie byłam osoba pełnoletnią. Nie zrobiłam tego także po uzyskaniu pełnoletności – z niewiedzy, że mam taki obowiązek. W chwili obecnej moja ciotka, mimo że zrzekła się spadku, dostała od banku pismo, w którym bank prosi o wskazanie mojego adresu zamieszkania, miejsca pracy itp., gdyż według banku powinnam spłacić dług po zmarłej babci. Czy roszczenie banku wobec mojej osoby jest zasadne i co mogę zrobić, by nie spłacać długu po zmarłej babci, który zapewne na tę chwile jest gigantyczny i obciąży mnie na długie lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa wygląd następująco. Rozumiem, że w chwili śmierci babci była Pani osobą niepełnoletnią. Osoba niepełnoletnia w chwili zgonu spadkodawcy nabywa spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za dług spadkowe do wysokości korzyści uzyskanych w spadku. Powyższe potwierdza art. 1015 Kodeksu cywilnego:

„Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości korzyści uzyskanych we spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadkobierca taki odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem ale tylko do wartości tego co przypadło mu we spadku. Przykładowo, jeśli udział spadkowy jest warty 50.000 zł, to spadkobierca odpowiada za ewentualne długi tylko do wysokości 50.000 zł. Jeśli w spadku spadkodawca nie pozostawił żadnych korzyści, to spadkobierca w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe.

Stan czynny spadku ustalany jest w spisie inwentarza. Spis inwentarza obejmuje zarówno aktywa (stan czynny spadku) jak i pasywa (stan bierny spadku). Stan czynny spadku, jest to zatem wartość należących do spadku aktywów (tj. korzyści spadkowych). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza sąd powinien wydać postanowienie o sporządzeniu takiego spisu. Jeśli tego nie uczyni, warto złożyć wniosek o sporządzenie spisu w sądzie. Według art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”. Zgodnie z art. 53 z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) „za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę”.

Komornika opłaca najczęściej osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (koszt sporządzenia spisu inwentarza jest długiem spadkowym). Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z tych kosztów. Wówczas komornik koszty sporządzenia spisu inwentarza ściągnie z majątku spadkowego. Wniosek o zwolnienie z kosztów należy złożyć do sądu rejonowego, w okręgu którego działa komornik. Do wniosku należy załączyć wypełniony formularz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz dostępny jest w sekretariacie sądu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tym samym jeśli spis inwentarza po stronie aktywów (korzyści) spadkowych wykaże stan „O”, to spadkobierca nie będzie odpowiadał za długi spadkowe w żadnej części.

Spadkobierca powinien jednak zadbać, by w klauzuli wykonalności sąd zaznaczył ograniczenie odpowiedzialności do stanu czynnego spadku.

W celu wyłączenia Pani od dziedziczenia rodzice w ciągu sześciu miesięcy, licząc od złożenia przez nich oświadczenia co do spadku przed notariuszem, w imieniu Pani spadek odrzucić po uprzednim uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego na jego odrzucenie.

Ewentualnie może Pani spróbować jeszcze wystąpić do sądu z tzw. z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. We wniosku winna Pani podnieść, iż w chwili śmierci babci była Pani osobą niepełnoletnią, a rodzice nie odrzucili w Pani imieniu spadku, gdyż np. nie wiedzieli o tak dużych długach babci i zostali błędnie pouczeni przez notariusza (a więc że działali pod wpływem błędu). We wniosku powinna Pani powołać na świadków rodziców, którzy to wszystko potwierdzą. Nadto powinna Pani wskazać termin, w którym powzięła Pan wiadomość o długach ojca. Proszę mieć na uwadze, że powyższy wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym roku od daty dowiedzenia się o długach spadkodawcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Możliwe przedawnienie długu

Mój ojciec zmarł w 2000 r., a mama 1,5 roku później. Okazało się obecnie z pisma firmy windykacyjnej, że tata w 1998 r. zaciągnął...

 

Jak uchronić rodzinę przed długami?

Mam długi, które powoli, ale systematycznie spłacam. Wysokość wraz z odsetkami wielokrotnie przekracza moje możliwości i może tak się zdarzyć,...

 

Co zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi ojca?

Mój ojciec posiada długi alimentacyjne. Ponieważ nie utrzymujemy kontaktów, mam obawy, że w przypadku jego śmierci nie zostanę o niej powiadomiony...

 

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Zmarł mój ojciec, zostawiając dług w wysokości około 30 tys. zł, wszyscy z mojej rodziny złożyli wniosek o odrzucenie spadku, łącznie ze...

Długi dorosłego syna a wydziedziczenie

Nasz pełnoletni syn ma spore długi (nie wiemy dokładnie w jakiej wysokości, ale jest to na pewno duża suma). Chcemy się definitywnie odciąć od niego...

 

Przesłanki do odrzucenie spadku po terminie

Przed 4 laty zmarła nagle moja kuzynka, pozostawiła po sobie dług. Dotychczas chyba wszyscy spadkobiercy odrzucali spadek, włączenie z moim ojcem (został...

 

Początek biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku dla danego spadkobiercy

Niecałe sześć miesięcy temu zmarł mój żonaty brat. Właśnie otrzymałam z sądu zawiadomienie, że jego żona złożyła oświadczenie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »