Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielenie składników majątku między spadkobierców

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-05-06

Dwa lata temu zmarł ojciec mojego męża. Teściowa została z kredytem, domem na wsi i mieszkaniem własnościowym. Brat męża mieszka z teściową, ma jakieś długi; jest po rozwodzie i ma dwójkę dzieci, które mieszkają z matką. Mąż chciałby zatrzymać dom na wsi, a bratu zależy na mieszkaniu. Szwagier ostatnio stwierdził, że najlepiej byłoby wykonać fikcyjny testament teścia, w którym miałby on zapisać wszystko swojej żonie (mojej teściowej), a w zamian za zapisanie domu na mojego męża teściowa i brat wzięliby od niego 20 tys. zł na częściową spłatę kredytu. Nie chcemy takich rozwiązań. Czy nie moglibyśmy załatwić tych spraw u notariusza? Za zgodą teściowej bracia zrzekną się wzajemnie: mąż mieszkania na rzecz brata, a brat domu na rzecz męża. Szwagier chce uniknąć postępowania spadkowego, a nam zależy na załatwieniu tej sprawy. Jak do tego doprowadzić? Czy takie dobrowolne zrzeczenie się przed notariuszem powoduje, że postępowanie nie musi być przeprowadzone? Brat męża uważa, że on nie musi nic spłacać, ponieważ mieszka razem z teściową i twierdzi, że i tak już dokłada do wszystkiego. Jakie prawa do tego majątku mają dzieci brata? Co nam Państwo radzą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy albo stwierdzić nabycie spadku w sądzie, albo sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Nie wiem, czy to już zostało zrobione, ale to podstawa do dokonania podziału spadku, o który Pani de facto pyta. Jest to o tyle istotne, że najpierw musi być oczywiście wiadomo, kto jest spadkobiercą. Można w tym celu wystąpić do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania teścia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku albo wspólnie spadkobiercy winni się udać do notariusza i przed nim oświadczyć, kto jest spadkobiercą. Dopiero w następnej kolejności można dokonać działu spadku.

Jak stanowi przepis art. 1037 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Mogą Państwo zatem zdecydować się albo na postępowania sądowe – z pewnością dłuższe, albo na wizytę u notariusza – tu pewnie będzie drożej, ale od ręki to Państwo załatwią. Dział spadku ma miejsce pomiędzy spadkobiercami, a więc w tym wypadku pomiędzy Pani teściową i dwoma braćmi, gdyż innych spadkobierców nie ma.

Dalej jeszcze wyjaśnię, że zgodnie z art. 212 K.c.:

§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.”

W praktyce jest tak, że strony albo się umawiają co do podziału i sąd tak zasądza, albo sąd rozstrzyga np. o przyznaniu tylko jednemu ze współwłaścicieli – spadkobierców całości majątku z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców.

Od spadkobierców zależy, czy uzgodnią pomiędzy sobą podział, czy też nie. Pani propozycja, że cała trójka spotka się u notariusza i za zgodą teściowej mąż zrzeknie się mieszkania na rzecz brata, a brat domu na rzecz męża, jest jak najbardziej możliwa i akceptowalna pod względem prawnym.

Pyta Pani o dzieci spadkobiercy – nie mają w tym momencie żadnych prawa, bo spadkobiercami są ich rodzice, dopiero po śmierci rodziców nabędą po nich spadek, a więc to, co ci rodzice będą mieli w chwili śmierci.

Skoro brat męża chce uniknąć postępowania spadkowego – potwierdzam, że podział przed notariuszem już w zasadzie wyklucza postępowanie o dział spadku prowadzone przez sąd.

Co w przypadku, gdyby został sporządzony testament? – otóż wówczas zamiast dziedziczenia ustawowego miałoby miejsce dziedziczenie testamentowe, czyli ten, kto zostałby powołany spadkobiercą w testamencie dziedziczyłby, ale wyjaśniam, że w testamencie się powołuje albo do całości spadku albo jakiejś jego części, ale nie co do poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Innymi słowy nie można przenieść własności działki na spadkobiercę testamentem tak do końca, poza tzw. zapisem windykacyjnym. Zgodnie bowiem z treścią art. 9811. § 1 K.c. w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Ponieważ testamentu nie ma i żaden notariusz nie sporządzi go z datą wsteczną, w ten sposób nie uda się Państwu załatwić sprawy.

Obecnie trzeba jak najszybciej dokonać działu spadku i rozdzielić poszczególne składniki majątku pomiędzy spadkobierców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Lokaty po zmarłym i należące do macochy

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Spadkobiercą jest moja macocha i ja. Wiem, że nie było rozdzielności majątkowej. Dowiedziałem się, że macocha...

 

Dwie sprawy spadkowe i udziały w spadkach

Sprawa o dział spadku (ustawowy) jest aktualnie w sądzie, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia co do wielkości spłaty. Odroczono wyrok z uwagi na...

 

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat

Zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Masę spadkową stanowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, garaż. Nie ma żadnych długów. Mamy 3 synów....

 

Brak porozumienia między spadkobiercami

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja...

 

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »