Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie z urzędem podatkowym spadku otrzymanego na podstawie testamentu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2022-05-26

Mam wątpliwości, jak powinienem poprawnie rozliczyć w urzędzie skarbowym otrzymany spadek. Chodzi o spadek po cioci w postaci mieszkania, który zapisała mi w testamencie. Ciocia zmarła końcem listopada 2020 r., w styczniu 2021 założyłem sprawę w sądzie o nabycie spadku. Sprawa odbyła się dopiero w październiku 2021 r., a tydzień temu odebrałem postanowienie sądu (13.11.2021 r.), które jest prawomocne od 16 października 2021 r. Pytania: 1. Ile mam czasu, aby zgłosić nabycie spadku do US? 2. Jak naliczany jest podatek od spadku i w jaki sposób urząd skarbowy szacuje wartość mieszkania? Ja oceniam, że jest ono warte ok. 200 tys. zł. 3. Ile mam czasu na zapłacenie podatku i czy można tę kwotę rozłożyć na raty albo odroczyć na jakiś czas zapłatę całości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie z urzędem podatkowym spadku otrzymanego na podstawie testamentu

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadku?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn (w skrócie „ustawy SD”) obowiązek podatkowy powstaje w dacie uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. W konsekwencji obowiązek podatkowy nie powstaje w dacie śmierci spadkodawcy. Jak stanowi art. 17a ust. 1 ustawy SD – podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe SD-3 w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest wymierzany w drodze decyzji podatkowej wydanej przez naczelnika US w oparciu o zeznanie SD-3. Podstawą opodatkowania jest wartość nabytych w spadku rzeczy według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jak Pan widzi, obowiązywał Pana termin 1 miesiąca na złożenie zeznania podatkowego i termin ten już minął. Wobec tego teraz wraz z zeznaniem SD-3 należy złożyć czynny żal celem uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej za przekroczenie terminu.

Nabycie spadku po osobie z II grupy podatkowej

W przypadku nabycia spadku po osobie z II grupy podatkowej istnieje możliwość skorzystania kwoty wolnej od podatku, która w tym przypadku wynosi 7276 zł. Podkreślam, że jest to kwota odliczana od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. W przypadku II grupy podatkowej przy tej wartości nieruchomości podatek naczelnik US wymierzy według następującego wzoru: 1644 zł 50 gr + 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Fiskus może podważyć wartość nieruchomości podaną przez podatnika

Co do wartości mieszkania – urząd skarbowy nie szacuje wartości nieruchomości. To podatnik w zeznaniu SD-3 wskazuje wartość nieruchomości zgodnie z ceną rynkową. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju. Nie ma obowiązku korzystania z pomocy biegłego rzeczoznawcy.

Jeżeli wartość określona przez podatnika nie odpowiada – według oceny naczelnika urzędu skarbowego – wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy.

Termin na zapłatę podatku od spadku, płatność podatku w ratach

Odpowiadając na ostatnie pytanie, informuję, że płatność podatku od spadków i darowizn powinna nastąpić w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji podatkowej. Podatnik ma możliwość wnioskowania o rozłożenie podatku na raty lub odroczenia termin płatności. W tym zakresie podatnik musi złożyć wniosek i wykazać istnienie ważnego interesu (np. trudna sytuacja zdrowotna czy finansowa). W zakresie oceny ważnego interesu naczelnik US korzysta z uznania administracyjnego, czyli może ocenić, że według niego taki interes nie występuje i odrzuci wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »